Wybierz szkolenie:

    Zasady rezygnacji:
    1. Rezygnacje z udziału w szkoleniu można zgłaszać w terminie do 30 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem szkolenia na adres e-mail: kurs@dentalcoffee.pl.
    2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie wyżej przewidzianego terminu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za udział w szkoleniu.