Formularz zgłoszeniowy

Aby dokonać zgłoszenia na kurs, należy:

1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy

2. Dokonać wpłaty w wysokości 100% na konto podane poniżej

 • Odbiorca: Adentis Aleksandra Gabren Syller
 • Konto bankowe: 31 1030 0019 0109 8530 0020 3071
 • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, data kursu

 

 • Koszt intensywnego kursu 7000zł

 

UWAGA! Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty.

W przeciwnym razie zgłoszenie nie jest brane pod uwagę.

Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność wpłat.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc, przypadających na dane szkolenie, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wpis na listę rezerwową nie wymaga dokonania wpłaty. Po zwolnieniu się miejsca na kurs w wybranym przez Państwa terminie, skontaktujemy się z Państwem. W celu ułatwienia kontaktu prosimy o przesłanie numeru telefonu na adres e-mail: kurs@dentalcoffee.pl.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń na listę rezerwową.

  Wybierz szkolenie:

  Zasady rezygnacji:
  1. Rezygnacje z udziału w szkoleniu można zgłaszać w terminie do 30 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem szkolenia na adres e-mail: kurs@dentalcoffee.pl.
  2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie wyżej przewidzianego terminu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za udział w szkoleniu.