Diagnostics – CBCT, X-ray, panoramic radiograph, cephalometry, PA X-ray

Dentysta stomatolog Warszawa Ursynów ADENTIS / Services / Diagnostics – CBCT, X-ray, panoramic radiograph, cephalometry, PA X-ray

Diagnostics – CBCT, X-ray, panoramic radiograph, cephalometry, PA X-ray

tomography

“Bene dignoscitur, bene curatur”

“Good diagnosis is the basis of good treatment”

This Latin statement has been valid for hundreds of years, because diagnosis is the most important stage of treatment.

At ADENTIS, the more experience and knowledge we have, the more willing we are to use the latest diagnostic technology. This eliminates the possibility of error.

Dr. Alexandra Gabren

The most important value is the health of a satisfied patient.

Pain is a factor that the patient does not want to live with.

Therefore, our treatment is aimed at restoring proper function

and choosing the right aesthetics for it.

At ADENTIS we perform:

 • CBCT-cone tomography
 • Panoramic dental X-rays (so-called panorama, panoramic X-ray)
 • spot X-rays of teeth (so-called spot X-ray)
 • intraoral dental cameras

Our X-ray machines meet the latest guidelines for radiological examinations and quality standards.

Thanks to this, we are able to offer you the best quality research and diversity.

The dose absorbed during one photo is lower than the dose to which we are exposed during a flight from Krakow to Chicago and corresponds to approximately 3 hours of flight. The radiation from a digital tomograph is negligible compared to the radiation reaching Earth from space.

CBCT cone-beam tomography of teeth

tomograph

CBCT examination is safer and faster than standard computed tomography, allowing imaging of the facial skeleton during only one rotation of the radiation source.
The radiation dose is lower, significantly shortening the examination time – about 1 minute, and the obtained image replaces the need to take several radiological photos, i.e. X-ray, cephalometric, panoramic (pantomogram) and occlusal. The received photos are in 3D quality, so the doctor has more room for maneuver.

CBCT examination is used in all dental specialties:

 • craniofacial and dental surgery
 • orthodontics
 • endodontics
 • periodontology
 • implantology
 • diagnosing the temporomandibular joint
 • ENT

Advantages:

 • the examination shows bone structures and soft tissues
 • enables imaging of pathological changes
 • obtaining an accurate diagnosis and initiating appropriate treatment

 

Badanie CBCT jest bezbolesne, bezpieczniejsze i szybsze niż standardowa tomografia komputerowa pozwala na obrazowanie twarzoczaszki w trakcie tylko jednego obrotu źródła promieniowania.
Dawka promieniowania jest mniejsza, znacznie skraca czas badania.

 

Dlaczego warto wykonywać cbct?

Dlaczego warto robić diagnostykę do leczenia ortodontycznego ?

Dlaczego warto wykonywać CBCT do leczenia ortodontycznego ?

 

Dlaczego warto wykonywać cbct?

Pantomogram

pantomograf zębów stomatologia

Pantomogram jest to panoramicznym zdjęciem radiologicznym robionym przy użyciu pantomografu cyfrowego.

W ADENTIS stosujemy urządzenia najwyższej klasy. Bo takim jest niewątpliwie -Tomograf CS8100 3D SC

Zdjęcie panoramiczne to podstawowe badanie rtg, które wykorzystywane jest w prawie wszystkich dziedzinach stomatologii.

Stomatologia zachowawcza, stomatologia estetyczna, chirurgia, protetyka, ortodoncja, a także periodontologia to dziedziny, dla których pantomogram stanowi niezbędna diagnostykę przed rozpoczęciem leczenia.

W ADENTIS wykonujemy tylko cyfrowe zdjęcie panoramicznym aparatem firmy KODAK Dental Systems. ponieważ jest bardziej bezpieczne, emituje minimalną dawkę promieniowania w chwili gdy wykonywany jest rentgen zębów. Pantomogram jest niezbędny do postawienia właściwej diagnozy. Na jego podstawie możemy przeprowadzić konsultację i przedstawić plan leczenia już na pierwszej wizycie. Pantomogram pokazuje niemal pełen obraz szczęki, części twarzoczaszki, zębów i przyzębia.
Pantomogram ma zastosowanie w leczeniu stomatologicznym, w diagnostyce i profilaktyce oraz planowaniu leczenia.

pantomograf zębów stomatologiaZdjęcie pantomograficzne przydaje się zawsze w sytuacjach, w których niezbędna jest drobiazgowa kontrola stanu uzębienia, stawów oraz kości szczęki i żuchwy. Wykonując pantomogram twarzoczaszki otrzymamy zdjęcie powiększone o 20%, tak więc wszystkie niekorzystne zmiany w strukturze obserwowanych elementów będą bardzo dobrze uwidocznione, szczególnie łatwe w ocenie stają się dzięki pantomografii elementy takie jak wyrostki zębodołowe, zatoka szczękowa, czy wyrostki żuchwy. Oprócz tego lekarz stomatolog zyskuje dzięki badaniu bardzo dokładny obraz całego przyzębia.
Dzięki powiększonemu obrazowi struktur anatomicznych wyrostków zębodołowych można dokładnie ocenić stan przyzębia, a także określić nieprawidłowości w budowie korzeni zębów, miejsca tzw. zębów zatrzymanych (np. ósemki). Pantomogram wykazuje także stopień mineralizacji zębów, próchnicę na powierzchniach stycznych, kierunek wyrzynania się zębów.

 

cbct

Pantomogram wykonuje się w różnych celach, jest szczególnie cenione w przypadku diagnozowania nieprawidłowości rozwojowych uzębienia u dzieci, tj. diagnozowaniu nieprawidłowej budowy korzeni, bądź tzw. zatrzymanych zębów. Zanim pojawi się uzębienie można też odpowiednio szybko ocenić stopień jego mineralizacji i kierunek wyrzynania się zębów.

Zdjęcie pantomograficzne jest bezbolesnym i bezpiecznym badaniem. Dawka promieniowania jest zbyt słaba by mogła zaszkodzić, aczkolwiek badania nie wykonuje się u kobiet w ciąży. Aparat rentgenowski będący w ADENTIS spełnia wszystkie najostrzejsze normy polskie i europejskie w zakresie redukcji dawki promieniowania. Jest on wyposażony w specjalny program redukujący dawkę promieniowania dla dzieci.
System ten pozwala obniżyć dawkę promieni RTG aż do 90% w porównaniu z tradycyjnymi zdjęciami, a jednocześnie obraz jest kilkadziesiąt razy powiększony i przetworzony komputerowo co pozwala uwidocznić najmniejsze detale. Daje możliwość zbadania gęstości kości, możliwość archiwizacji zdjęć. Umożliwia jednocześnie możliwość przesłania zdjęcia przez Internet, a tym samym daje możliwość specjalistycznej konsultacji przez Internet.

W naszym ADENTIS stosujemy urządzenia najwyższej klasy. Bo takim jest niewątpliwie -Tomograf CS8100 3D SC

System ten pozwala obniżyć dawkę promieni RTG aż do 90% w porównaniu z tradycyjnymi zdjęciami, a jednocześnie obraz jest kilkadziesiąt razy powiększony i przetworzony komputerowo co pozwala uwidocznić najmniejsze detale. Daje możliwość zbadania gęstości kości, możliwość archiwizacji zdjęć. Umożliwia jednocześnie możliwość przesłania zdjęcia przez Internet, a tym samym daje możliwość specjalistycznej konsultacji przez Internet.

RTG Cefalometryczne (Tele RTG)

Zdjęcie cefalometryczne umożliwia bardzo dokładną diagnostykę- położenia żuchwy w stosunku do szczęki –diagnostyka stawu skroniowo-żuchwowego.

W Adentis wykonuje się je standardowo przy planowaniu leczenia ortodontycznego, przebudowy zwarcia , dużych prac protetycznych.

Zdjęcie cefalometryczne to metoda , która obrazuje części twarzo- czaszki, uwidacznia zarówno struktury kostne, jak i skórę badanego, zarys ciała pacjenta – nos, usta i brodę .

Tele RTG wykonywane są wg ustalonych procedur ustawiania głowy pacjenta, dlatego są badaniami powtarzalnymi w gabinecie Adentis -zdjęcia te są wykonywane bardzo precyzyjnie aby nie wprowadzać rotacji czaszki.

tele rtg

rtg cefalometryczne

cefalometria

Dla właściwej i szybkiej diagnozy, w ADENTIS używamy zestaw radiowizjografi KODAK RVG 6100 z aparatem RTG KODAK 2200.

RTG – zdjęcie punktowe zęba

Jest to najnowocześniejszy aparat dla wymagających do wykonywania małych zdjęć zębowych, stosowany w Centrum ADENTIS. W zależności od rodzaju wykonywanego zdjęcia, wagi ciała pacjenta oraz wybranych zębów, Kodak 2200 automatycznie dobiera czas i dawkę promieniowania. Oznacza to maksymalne skrócenie czasu ekspozycji dla lekarza i pacjenta. Parametry zostają wyznaczone automatycznie, co umożliwia szybką i prostą obsługę. system ten pozwala obniżyć dawkę promieni RTG aż do 90% w porównaniu z tradycyjnymi zdjęciami.
Dzięki obróbce cyfrowej, obraz jest kilkadziesiąt razy powiększony i przetworzony komputerowo co pozwala uwidocznić najmniejsze detale, między innymi daje możliwość zbadania gęstości kości. Dostarczone są zdjęcia o doskonałym kontraście i różnej skali szarości. System zapewnia możliwość archiwizacji zdjęć, a także możliwość specjalistycznej konsultacji przez Internet.
Dla wygody i komfortu pacjentów w ADENTIS przy każdym fotelu mamy możliwość wykonania zdjęcia, bez konieczności przemieszczania się do innego pomieszczenia. Skraca to czas wizyty do niezbędnego minimum i daje nam gwarancję poprawnej diagnozy.

RTG - po wypełnieniu kanału zęba RTG - diagnostyka powierzchni stycznych
RTG – po wypełnieniu kanału zęba RTG – diagnostyka powierzchni stycznych

RTG – zdjęcie skrzydłowe zęba

Dla właściwej i szybkiej diagnozy, w ADENTIS używamy zestaw radiowizjografi KODAK RVG 6100 z aparatem RTG KODAK 2200.

Jest to najnowocześniejszy aparat dla wymagających do wykonywania małych zdjęć zębowych. W zależności od rodzaju wykonywanego zdjęcia, wagi ciała pacjenta oraz wybranych zębów, Kodak 2200 automatycznie dobiera czas i dawkę promieniowania. Oznacza to maksymalne skrócenie czasu ekspozycji dla lekarza i pacjenta. Parametry zostają wyznaczone automatycznie, co umożliwia szybką i prostą obsługę. system ten pozwala obniżyć dawkę promieni RTG aż do 90% w porównaniu z tradycyjnymi zdjęciami.
Dzięki obróbce cyfrowej, obraz jest kilkadziesiąt razy powiększony i przetworzony komputerowo co pozwala uwidocznić najmniejsze detale, między innymi daje możliwość zbadania gęstości kości. Dostarczone są zdjęcia o doskonałym kontraście i różnej skali szarości. System zapewnia możliwość archiwizacji zdjęć, a także możliwość specjalistycznej konsultacji przez Internet.
Dla wygody i komfortu pacjentów w ADENTIS przy każdym fotelu mamy możliwość wykonania zdjęcia, bez konieczności przemieszczania się do innego pomieszczenia. Skraca to czas wizyty do niezbędnego minimum i daje nam gwarancję poprawnej diagnozy.

rtg skrzydlowo - zgryzowe

diagnostyka ubytek

W ADENTIS przy każdym unicie znajduje się kamera stomatologiczna wewnątrzustna. W dzisiejszych czasach kamera wewnątrz ustna jest idealnym narzędziem współpracy pomiędzy lekarzami, a pacjentami. Kamera wewnątrzusnta pozwala wizualizować postęp procesu leczenia, a dzięki temu pozwala obniżać stres związany z zabiegiem. Kamera wewnątrzustna może także skutecznie podwyższyć akceptowalność leczenia przez pacjentów oraz, co jest nie mniej ważne dla komfortu pacjenta, zmniejsza nieporozumienia między pacjentem a lekarzem.

Wewnątrzustna kamera stomatologiczna

ADENTISZAPRASZA

Kierownik jednostki organizacyjnej (gabinetu lub przychodni) wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust.1 pkt 1 i pkt 4 – 16 zamieszcza na stronie internetowej swojej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko. Dotyczy to działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. Uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich.”

Dr. Alexandra Gabren

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko.

Szukaj