Są w pełni wykształconymi zębami, które „zatrzymały się” w tkance kostnej szczęki górnej lub dolnej. Zęby zatrzymane uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie jamy ustnej oraz mogą powodować nieprawidłowy zgryz i wykrzywienie innych zębów, zaburzenie całego układu stomatognatycznego.

ząb zatrzymany

zatrzymany kieł

kieł zatrzymany

ząb zatrzymany

zatrzymany przedtrzonowiec

 

Brak zawiązka zęba + zatrzymany ząb

Niektórych pacjentów będziemy pamiętać zawsze

ORTODONCJA FUNKCJONALNA!

SYMETRIA JEST ISTOTNA!

Zanim podejmiesz decyzję o zamykaniu przestrzeni z powodu braku zawiązka zęba. 
Zastanów się!

Brak zawiązka zęba stałego 22.
Pacjent zgłosił się z powodu : 
- brak zawiązka zęba 22, 
- zatrzymany ząb 23, 
- zaciskanie zębami,
- zgryz głęboki,
- siekacze górne wychylone, 
- diastema między siekaczami, - asymetria linii pośrodkowej, 
- przechylona płaszczyzna zgryzu, 
- TMD - (dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa), nieprawidłowa okluzja i artykulacja, droga żuchwy zbaczająca, 
ssż (staw skroniowo-żuchwowy) w kompresji, asymetrycznie ustawione głowy żuchwy, 
objawy dźwiękowe ssż - prawa i lewa strona. 

Leczenie ortodontyczne 
Odsłonięcie zęba 23- 22/01/2018. 
Ściągnięcie zęba 23- 16/07/2018. 
Brak dolegliwości bólowych w ssż, brak kompresji w ssż, bez objawów dźwiękowych. 
Linia pośrodkowa prawidłowa. 
efekt: HOLLYWOOD SMILE
Tak pogodnego pacjenta życzę każdemu. 
Takiej współpracy z pacjentem życzę nam wszystkim.


 

 
 
 
 

Zobacz też: