Zabiegi na wędzidełkach

Dentysta stomatolog Warszawa Ursynów ADENTIS / Usługi i Ceny / Chirurgia z implantologią / Zabiegi na wędzidełkach

Wędzidełka warg i języka to pasma tkanki łączące wargę lub język z wyrostkiem zębodołowym, z którymi wiążą się nierzadko nieprawidłowości takie jak: wędzidełka położone zbyt blisko zębów, zbyt krótkie lub grube, mające szkodliwy wpływ na przyzębie, estetykę uzębienia, ustawienie zębów czy utrzymanie protez ruchomych. Przykrótkie wędzidełko podjęzykowe jest częstą zmianą anatomiczną w budowie jamy ustnej. Występuje z częstością około 1:2000 urodzeń i zdarza się, że występuje rodzinnie.

podcięcie wędzidełka

 

Przerośnięte wędzidełko języka:

 • Sprzyja rozwojowi choroby przyzębia, zanikom kostnym i odkładaniu się kamienia nazębnego.
 • Wpływa również na zanik blaszki kostnej siekaczy dolnych od języka, może przesuwać zęby powodując przemieszczenie lub wychylenie.
 • Dziecko z przykrótkim wędzidełkiem ma liczne wady wymowy, do najczęstszych zaburzeń zaliczamy seplenienie między zębowe trzech szeregów, gdzie język w trakcie artykulacji wsuwa się między zęby .Nieprawidłowo są również realizowane głoski t, d ,n , r oraz l. Wędzidełko uniemożliwia również wytworzenie prawidłowego brzmienia niektórych głosek, zwłaszcza sz; ż; cz; dż. Niewłaściwa długość wędzidełka ogranicza ruchy języka, co w konsekwencji prowadzi do utrwalenia nieprawidłowego wzorca połykania oraz powoduje liczne wady wymowy.

 

wędzidełko języka
przerośnięte wędzidełko języka

Przerośnięte wędzidełko języka doprowadziło do:

 • zaniku blaszki kostnej wyrostka zębodołowego od strony języka w okolicy zębów siecznych dolnych – choroba przyzębia zębów siecznych (paradontoza)
 • nadmiernego osadzania się kamienia
 • stanu zapalnego dziąsła (rozpulchnienia i krwawienia z dziąsła)
 • starcia powierzchni siecznej zębów przednich
 • przemieszczenia się zębów
 • wychylone zęby sieczne
 • starcie siekaczy
przerośnięte wędzidełko przerośnięte wędzidełko języka
Przerośniete wędzidełko jezyka Przerośniete wędzidełko jezyka. Brak przerośniętego wędzidełka.

Przerośnięte, o niskim przyczepie wędzidełka języka wymagają leczenia chirurgicznego ze wskazań ortodontycznych, logopedyczne, periodontologicznych, protetycznych i estetycznych.

Przerośnięte wędzidełko wargi dolnej

Wędzidełko języka spowodowało rozsunięcie się zębów i nieodwracalny zanik kości.

wędzidełkjo wargi dolnej wędzidełko wargi dolnej i języka

Płytki przedsionej jamy ustnej i wędzidełko języka spowodowało obnażenie korzenia zęba. Zanik kości będzie postępować jeżeli przyczyna zaniku kości nie zostanie wyeliminowana.

Przerośnięte wędzidełko języka i wargi dolnej doprowadziło do rozsunięcia zębów

Puls syndrom

Puls syndrom-pociąganie przez wargę wędzidełka pododuje zanik kości i odsłonięcie szyjek zębowych

puls syndrom wędzidełko puls syndrom odsłonięta szyjka zębowa
Nieprawidłowe miejsce wędzidełka wargi dolnej.

Przerośnięte wędzidełko wargi górnej

Doprowadza do powstania diastemy – przerwy. między górnymi jedynkami. Korekta powyższych nieprawidłowości to przedmiot zabiegów na wędzidełkach. To prosty, wykonywany w znieczuleniu miejscowym zabieg podcięcia zbyt krótkiego wędzidełka zmniejszającego ruchomość języka czy warg.

wędzidełko wargi górnej   wędzidełko wargi górnej u dziecka

Wędzidełko wargi górnej jest to pionowy fałd błony śluzowej w kształcie trójkąta, biegnący w linii środkowej od wewnętrznej powierzchni wargi do zewnętrznej powierzchni wyrostka zębodołowego szczęki. Dzieli on górny przedsionek jamy ustnej na część prawą i lewą.

wędzidełko_ warga górna

 

Wędzidełka wargi górnej o różnym kształcie i miejscu przyczepu

W praktyce stomatologicznej spotyka się różnego rodzaju wady rozwojowe wędzidełek warg. Wrodzony przerost charakteryzuje się nadmiernym zgrubieniem wędzidełka, które jest spowodowane rozrostem włókien tkanki łącznej. Często przerośnięte wędzidełko stanowi masywny fałd błony śluzowej, ma zwiększoną szerokość i kształt wachlarza W tych przypadkach na zdjęciu rentgenowskim widoczna jest szczelina między korzeniami przyśrodkowych. Klinicznie zazwyczaj stwierdza się wtedy diastemę pomiędzy przyśrodkowymi zębami siecznymi (tzw. diastema prawdziwa).

Zimny nóż elektrochirurgiczny Carlo de Giorgi (diatermia)

Przy pomocy noża elektrochirurgicznego można wykonywać cięcia wędzidełek bez nacisku. Końcówka instrumentu łatwo przenika przez tkankę, umożliwiając przeprowadzenie precyzyjnego, prawie pozbawionego krwawienia cięcia, z możliwością stałej kontroli operowanego miejsca. Dzięki temu urządzeniu występuje wyjątkowo krótki czas gojenia i redukcja do minimum tworzenia się tkanki bliznowatej u pacjenta.

Głównym celem zabiegów w nowoczesnej elektrochirurgii jest uzyskanie czystego cięcia lub koagulacji z minimalnym wytworzeniem ciepła ubocznego, gdyż jest ono odpowiedzialne za efekty niepożądane.
periodontologii i chirurgii diatermia najczęściej wykorzystywana jest do zabiegów na wędzidełkach centralnym i bocznych, do gingiwektomii i gingiwoplastyki. Przerost dziąseł może być spowodowany ekotopowym lub niecałkowitym wyrzynaniem zębów, leczeniem ortodontycznym, farmakoterapią, niewłaściwą higieną jamy ustnej. Zastosowanie elektrochirurgii przy estetycznej korekcie tzw. uśmiechu dziąsłowego.

Diastema prawdziwa u dziecka

Niskie położenie przyczepu wędzidełka wargi górnej obserwowane w uzębieniu mlecznym może samoistnie podwyższyć się po wymianie siekaczy. Często następuje wtedy także zamknięcie diastemy. Utrzymanie się niskiego przyczepu wędzidełka w uzębieniu mieszanym po wyrznięciu wszystkich siekaczy jest określane terminem przetrwałego wędzidełka wargi górnej.

Wady rozwojowe wędzidełek wargi górnej w postaci przerostów i nieprawidłowo zlokalizowanych przyczepów mogą stwarzać problemy ortodontyczne, periodontologiczne, logopedyczne, protetyczne oraz natury estetycznej.

Przerośnięte, o niskim przyczepie wędzidełka wargi wymagają leczenia chirurgicznego ze wskazań ortodontycznych, logopedyczne, periodontologicznych, protetycznych i estetycznych.

 • Niski przyczep wędzidełka wargi górnej jest przyczyną diastemy prawdziwej w uzębieniu mlecznym lub stałym . Niskie i przerośnięte wędzidełka wargi górnej w uzębieniu mlecznym powinny być obserwowane. Szerokie, wachlarzowate wędzidełka czasami ulegają urazom i stanom zapalnym. Jest to spowodowane ich mechanicznym uszkadzaniem podczas pracy mięśni okrężnych ust oraz zaleganiem resztek pokarmowych w fałdach wędzidełka.
 • Towarzysząca im próchnica na powierzchniach przyśrodkowych centralnych siekaczy może doprowadzić do przewlekłych stanów zapalnych i przerostów brodawek . W takich wyjątkowych, powikłanych przypadkach interwencja chirurgiczna jest już wskazana w uzębieniu mlecznym. W innych sytuacjach należy unikać wczesnych zabiegów. Diastema o szerokości poniżej 2 mm na ogół zamyka się samoistnie po wyrznięciu stałych siekaczy i kłów. Szersza może być wskazaniem do chirurgicznej korekty wędzidełka wargi.
 • Niski przyczep wędzidełka wargi górnej w uzębieniu mlecznym jako przyczyna diastemy, próchnicy na powierzchniach przyśrodkowych siekaczy i przewlekłego zapalenia brodawki międzyzębowej.
 • Problemy periodontologiczne związane są z powstawaniem zmian zanikowych w przyzębiu przyśrodkowych siekaczy, co objawia się recesją dziąseł. Klinicznym zwiastunem przyszłych zmian w przyzębiu jest objaw pociągania (pull syndrome) – przy pociąganiu wargi górnej do przodu i do góry obserwuje się anemizację błony śluzowej dziąsła przyczepionego i wolnego . Objaw ten jest wskazaniem do profilaktycznego podcięcia wędzidełka w celu uniknięcia późniejszych powikłań periodontologicznych.
 • Ponadto korekta przyczepu wędzidełka ułatwia utrzymanie prawidłowej higieny tej okolicy jamy ustnej .
 • Objaw pociągania (pull syndrome) – anemizacja błony śluzowej dziąsła przyczepionego.
 • Niski przyczep przerośniętego wędzidełka wargi górnej może powodować utrudnioną wymowę głosek przedniojęzykowych.
 • Nieprawidłowy przyczep i przerost wędzidełka wargi górnej często bywa przyczyną słabszego utrzymania górnej protezy, wskutek jej spychania. Zabieg chirurgiczny u takich pacjentów znacznie poprawia warunki pola protetycznego.
 • Niskie, przerośnięte wędzidełko górnej wargi w powiązaniu z diastemą jest postrzegane przez pacjentów jako defekt estetyczny. Dotyczy to zwłaszcza osób z dziąsłowym typem uśmiechu (gummy smile, gingival smile), kiedy to podczas szerokiego uśmiechu widoczne jest więcej niż 2 mm dziąsła brzeżnego, z silnie uwypuklonym wędzidełkiem.

Zobacz też: