Protetyka zajmuje się odtwarzaniem brakujących zębów lub tkanek zębów.

Utrata jednego zęba powoduje utratę funkcji trzech zębów wokół powstałej luki.  Po  20-30 latach zmiany tego typu stają się nieodwracalne – leczenie protetyczne staje się nie możliwe. Dlatego zachęcamy Państwa do wczesnego leczenia braków zębowych.Protetyka jest również sztuką upiększania.  Może zmianić nie tylko uśmiech ale i życie.

ortodonta warszawa

Nic nie jest lepsze od natury. Nie jesteśmy jej w stanie oszukać ani jej zastąpić.

Leczenie nie może być gorsze od choroby.

korona porcelanowa

 

Protetyka adhezyjna oparta jest na:

 • oszczędności tkanek (mini-max),
 • pozostawieniu zdrowych tkanek zęba i odbudowaniu tkanek utraconych,
 • na uzupełnieniach bez podbudowy metalowej.

 

Tradycyjna protetyka to:

 • destrukcja tkanek zdrowych,
 • utrata tkanek twardych,
 • częściej występujące powikłania biologiczne.

 

 

Siły jakie działają w jamie ustnej są tak duże , że jeżeli cały układ stomatognatyczny (zęby, mięśnie, kość) nie jest w równowadze doprowadza to do niszczenie.Można temu zaradzić jedynie poprzez odbudownie całego układu ,nie pojedynczego zęba. Jedynie leczenie interdyscyplinarne może zabezpieczyć zęby.Dlatego leczenie protetyczne należy przeprowadzać staranie i z rozwagą , odbudowując nie jednego zęba ale cały zachwiany układ.

licówki licówki
Licówki porcelanowe. Licówki porcelanowe.

Protetyka adhezyjna:

 • licówki porcelanowe
 • korony trzyćwierciowe
 • endokorony
 • nakłady (onlay)
 • mosty adhezyjne
 • mosty na włóknach szklanych

Praca protetyczna złożona.

 

W związku z wydłużonym czasem życia naszej populacji nasze zęby również muszą nam wystarczyć na dłużej. Należy mieć to na uwadze przed pochopnym szlifowaniem zębów pod korony czy mosty.Leczenie protetyczne w obecnych czasach powinno jak najmniej ingerujące w tkanki twarde zębów pacjenta . Protetykę należy oprzeć, jeżeli tylko jest taka możliwość,  na zasadach  nowoczesnej adhezji co minimalizuje możliwość wystąpienia powikłań i gwarantuje , że zęby własne pacjenta jako filary prac protetycznych będą bardziej trwałe. Należy unikać szlifowania zębów, wykonywania wkładów koronowo-korzeniowych.

Rehabilitacja protetyczna

-odbudowa materiałem kompozytowym -licówki wykonane metodą bezpośrednią, korona 3/4 kompozytowa.

Adhezyjna protetyka bez szlifowania zębów.

 

Prace adhezyjne to porcelanowe uzupełnienia protetyczne bez podbudowy metalowe. Metal nie może stworzyć adhezji do zębów, są to wtedy prace cementowane. Cyrkon to również metal, nie ma możliwości adhezji.

 

 

Brak estetyki czerwonej. Nieprawidłowe uzupełnienie protetyczne .Protetyka to sztuka należy zwracać uwagę na symetrię.

Estetyka i symetria.

Brzegi sieczne siekaczy centralnych i kłów znajduje się na jednym poziomie. Brzeg siekaczy bocznych jest o 0,5mm krótszy.

 

 

Prawidłowe ustawienie zębów, przy uśmiechu widać zęby do szóstek.

b uśmiech -bez czarnych trójkątów

 

Oprócz poprawy estetyki twarzy, poprzez odtworzenie pełnego pięknego uśmiechu, który zawsze poprawia samopoczucie i dodaje pewności siebie, odbudowa utraconych zębów przywraca:

 • Prawidłową funkcje żucia pokarmów, (co wpływa na stan całego układu pokarmowego)
 • Prawidłową wymowę (braki zębów mogą powodować seplenienie, niewyraźną wymowę)
 • Prawidłową funkcję stawu skroniowo – żuchwowego (braki zębowe mogą doprowadzić do poważnych schorzeń stawu, co objawia się m.in. silnymi bólami głowy).

Długotrwały brak zęba doprowadza do dużych zmain w jamie ustnej. Zęby sąsiadujące z luką przechylają  się i tracą kość. Następuje znaczny zanik pionowy i poziomy kości co uniemożliwia natychmiastową implantację. Zabieg wszczepienia implantów może być wykonany dopiero po augumentacji czyli po odbudowaniu kości. Czasami jest to długotrwała i kosztowna procedura. Dlatego braki zebowe należy uzupełniać jak najwcześniej. Długotrwały brak zębów przeciwstawnych doprowadza do przebudowy kości i wędrówki zębów w kierunku luki. Zęby przechylają się w kierunku braku zębowego mogą się obkręcaj wokół swojej osi lub wysuwać się z kości. Każda z wymienionych rzechy bardzo utrudnia a czasami uniemożliwia odbudowę protetyczną.

W pełnym łuku zębowym każdy ząb ma swoje miejsce. W odpowiedni sposób kontaktuje się z zębem z lewej i z prawej strony, a także z przeciwstawnym zębem. W takim ustawieniu pozostaje stabilny i nie przemieszcza się. Braku nawet jednego zęba doprowadza do zachwiania równowagi. Doprowadza to do negatywnych zmian będących wynikiem nie uzupełnienia brakujących zębów (zęby sąsiadujące z luką przechylają się w jej kierunku, ząb przeciwstawny wysuwa się w kierunku luki, osłabia to utrzymanie zębów w kości, doprowadza do rozchwiania i ich utraty).

 

 


Zobacz też: