Protetyka zajmuje się odtwarzaniem brakujących zębów lub tkanek zębów.

ortodonta warszawa

Utrata jednego zęba powoduje utratę funkcji trzech zębów wokół powstałej luki.  Po  20-30 latach zmiany tego typu stają się nieodwracalne – leczenie protetyczne staje się nie możliwe. Dlatego zachęcamy Państwa do wczesnego leczenia braków zębowych.Protetyka jest również sztuką upiększania.  Może zmianić nie tylko uśmiech ale i życie.

Nic nie jest lepsze od natury. Nie jesteśmy jej w stanie oszukać ani jej zastąpić.

Leczenie nie może być gorsze od choroby.

korona porcelanowa

 

Protetyka adhezyjna oparta jest na:

 • oszczędności tkanek (mini-max),
 • pozostawieniu zdrowych tkanek zęba i odbudowaniu tkanek utraconych,
 • na uzupełnieniach bez podbudowy metalowej.

 

Tradycyjna protetyka to:

 • destrukcja tkanek zdrowych,
 • utrata tkanek twardych,
 • częściej występujące powikłania biologiczne.

 

 

Siły jakie działają w jamie ustnej są tak duże , że jeżeli cały układ stomatognatyczny (zęby, mięśnie, kość) nie jest w równowadze doprowadza to do niszczenie.Można temu zaradzić jedynie poprzez odbudownie całego układu ,nie pojedynczego zęba. Jedynie leczenie interdyscyplinarne może zabezpieczyć zęby.Dlatego leczenie protetyczne należy przeprowadzać staranie i z rozwagą , odbudowując nie jednego zęba ale cały zachwiany układ.

licówki licówki
Licówki porcelanowe. Licówki porcelanowe.

Protetyka adhezyjna:

 • licówki porcelanowe
 • korony trzyćwierciowe
 • endokorony
 • nakłady (onlay)
 • mosty adhezyjne
 • mosty na włóknach szklanych

Praca protetyczna złożona.

 

W związku z wydłużonym czasem życia naszej populacji nasze zęby również muszą nam wystarczyć na dłużej. Należy mieć to na uwadze przed pochopnym szlifowaniem zębów pod korony czy mosty.Leczenie protetyczne w obecnych czasach powinno jak najmniej ingerujące w tkanki twarde zębów pacjenta . Protetykę należy oprzeć, jeżeli tylko jest taka możliwość,  na zasadach  nowoczesnej adhezji co minimalizuje możliwość wystąpienia powikłań i gwarantuje , że zęby własne pacjenta jako filary prac protetycznych będą bardziej trwałe. Należy unikać szlifowania zębów, wykonywania wkładów koronowo-korzeniowych.

Rehabilitacja protetyczna

-odbudowa materiałem kompozytowym -licówki wykonane metodą bezpośrednią, korona 3/4 kompozytowa.

Adhezyjna protetyka bez szlifowania zębów.

 

Prace adhezyjne to porcelanowe uzupełnienia protetyczne bez podbudowy metalowe. Metal nie może stworzyć adhezji do zębów, są to wtedy prace cementowane. Cyrkon to również metal, nie ma możliwości adhezji.

 

 

Brak estetyki czerwonej. Nieprawidłowe uzupełnienie protetyczne .Protetyka to sztuka należy zwracać uwagę na symetrię.

Estetyka i symetria.

Brzegi sieczne siekaczy centralnych i kłów znajduje się na jednym poziomie. Brzeg siekaczy bocznych jest o 0,5mm krótszy.

 

 

Prawidłowe ustawienie zębów, przy uśmiechu widać zęby do szóstek.

b uśmiech -bez czarnych trójkątów

 

Oprócz poprawy estetyki twarzy, poprzez odtworzenie pełnego pięknego uśmiechu, który zawsze poprawia samopoczucie i dodaje pewności siebie, odbudowa utraconych zębów przywraca:

 • Prawidłową funkcje żucia pokarmów, (co wpływa na stan całego układu pokarmowego)
 • Prawidłową wymowę (braki zębów mogą powodować seplenienie, niewyraźną wymowę)
 • Prawidłową funkcję stawu skroniowo – żuchwowego (braki zębowe mogą doprowadzić do poważnych schorzeń stawu, co objawia się m.in. silnymi bólami głowy).

Długotrwały brak zęba doprowadza do dużych zmain w jamie ustnej. Zęby sąsiadujące z luką przechylają  się i tracą kość. Następuje znaczny zanik pionowy i poziomy kości co uniemożliwia natychmiastową implantację. Zabieg wszczepienia implantów może być wykonany dopiero po augumentacji czyli po odbudowaniu kości. Czasami jest to długotrwała i kosztowna procedura. Dlatego braki zebowe należy uzupełniać jak najwcześniej. Długotrwały brak zębów przeciwstawnych doprowadza do przebudowy kości i wędrówki zębów w kierunku luki. Zęby przechylają się w kierunku braku zębowego mogą się obkręcaj wokół swojej osi lub wysuwać się z kości. Każda z wymienionych rzechy bardzo utrudnia a czasami uniemożliwia odbudowę protetyczną.

W pełnym łuku zębowym każdy ząb ma swoje miejsce. W odpowiedni sposób kontaktuje się z zębem z lewej i z prawej strony, a także z przeciwstawnym zębem. W takim ustawieniu pozostaje stabilny i nie przemieszcza się. Braku nawet jednego zęba doprowadza do zachwiania równowagi. Doprowadza to do negatywnych zmian będących wynikiem nie uzupełnienia brakujących zębów (zęby sąsiadujące z luką przechylają się w jej kierunku, ząb przeciwstawny wysuwa się w kierunku luki, osłabia to utrzymanie zębów w kości, doprowadza do rozchwiania i ich utraty).

 

Cennik
1a. Konsultacja protetyczna 200-300 PLN
1b. Konsultacja stawy skroniowo-żuchwowe 300 PLN
2. Modele orientacyjne (góra, gół) 120 PLN
3. Deprogramator 150 PLN
4. Plan leczenia 300 PLN
5. Analiza zwarcia do ekwilibracji w jamie ustnej 800 PLN
6. Plan rehabilitacji protetycznej z przebudową zwarcia w pozycji CR 1200 PLN
7. Ekwilibracja 30 minut 150 PLN
8. Badanie -diagnoza robocza do stawów skroniowo żuchwowych 150PLN
9. Badanie – analiza manualna struktur stawów skroniowo żuchwowych 300PLN
10a. Proteza całkowita (z siatką ) 1800 PLN (1900 PLN)
10b. Proteza szkieletowa 2200 PLN
10c. Proteza szkieletowa (zęby IVOSTAR) 2600 PLN
11. Proteza acetalowa (szkielet) 2000 PLN
12. Dostawienie zęba do protezy, sklejenie protezy 100, kolejny ząb 80 PLN
13. Dostawienie klamry lanej  lub acetalowej do protezy szkieletowej 150 PLN
14. Korekta protezy wykonanej w innym gabinecie 100 PLN
15. Dopłata za element wzmacniający (siatka, łuk lany) 150 PLN
16. Dopłata do klamry acetalowej 150 PLN
17. Podścielenie protezy 350 PLN
18. Szyna nagryzowa w artykulacji 550 PLN
19. Korona natychmiastowa tymczasowa, wykonana w gabinecie (kompozyt) 200 PLN
20. Korona akrylowa 400 PLN
21. Korona kompozytowa 1500 PLN
22. Korona porcelanowa lub punkt w moście 1500 PLN
 Most na włóknie szklanym (maximum odbudowa jednego zęba 3×450 PLN) 1350 PLN
23. Korona pełnoceramiczna 2000 PLN
24. Korona “galwano” – złoto 2000 PLN
25. Korona “cyrkon” 2000 PLN
26. Wkład z włókna szklanego 400 PLN
27. Korona metalowa lana 800 PLN
28. Wkład koronowo-korzeniowy metalowy 400-450 PLN
29. Wkład koronowo-korzeniowy ,,galwano,,-złoto
         Przedtrzonowe, siekacze ok. 800 PLN
         Trzonowe ok. 900 PLN
30. Korzeniowy Rein – z zatrzaskiem kulkowym 800 PLN
31. Most na włóknie szklanym za 1 pkt . (całość 1500zł) 500 PLN
32. Zdjęcie mostu lub korony (za każdy punkt) 100  PLN
33. Zatrzask dokorzeniowy lub zasuwa (zależnie od systemu) – element retencyjny 800 PLN
34. Licówka porcelanowa 2000 PLN
35. Inlej  ,onlej,overlay  porcelanowy, endokorona porcelanowa 1200 PLN
36. Inlej  ,onlej, overlay kompozytowy, endokorona kompozytowa 1000 PLN
37. Odbudowa pod inlay,onlay,overlay 200-250 PLN
38. Odbudowa zęba z pokryciem guzków żujących bezpośrednio w jamie ustnej 500-700 PLN
39. Zacementowanie obcej korony lub mostu 100 PLN
40. Wymiana matrycy czapeczki zatrzasku w protezie 200 PLN
41. Szynowanie zębów włóknem szklanym (6 zębów) 500 PLN
42. Szynowanie zębów włóknem szklanym – każdy kolejny ząb powyżej 6-ciu 100 PLN
43. Wizualizacja planowanej pracy prot. na modelu na 1 ząb Wax-up (każdy następny 40zł) 300 PLN
44. Frezowanie 1 ząb 100 PLN
45. Mufka 150 PLN

Zobacz też: