Mosty na włóknach szklanych

Dentysta stomatolog Warszawa Ursynów ADENTIS / Usługi / Protetyka / Mosty na włóknach szklanych

Włókno szklane

We współczesnej stomatologii od lat widoczny jest trend estetycznego, minimalnie inwazyjnego leczenia, w którym coraz częściej stosuje się włókna szklane.

Obecnie włókna szklane mają zastosowanie w praktycznie każdej dziedzinie stomatologii. Można stosować włókna szklane do: wzmocnienia struktur tkanek twardych zęba przy rozległych uszkodzeniach, wzmocnienia i odbudowy tkanek zęba po leczeniu endodontycznym. Włókna szklane są używane również do wzmocnienia oraz naprawy ruchomych protez płytowych i ruchomych aparatów ortodontycznych, wykonania aparatów retencyjnych po leczeniu ortodontycznym, naprawy i wykonania stałych uzupełnień protetycznych, wzmocnienia uzupełnień tymczasowych, wykonania stałych uzupełnień bezpośrednich w różnych sytuacjach klinicznych, szynowania zębów rozchwianych po urazach lub chorobach przyzębia.  Stosowanie włókien szklanych jest możliwe dzięki takim ich unikalnym cechom jak estetyka (białe lub przezroczyste), trwałość i odporność na uszkodzenia, możliwość dopasowania poprzez swoją uniwersalność, elastyczność, komfort pracy dla lekarza i komfort użytkowania dla pacjenta.
Włókna szklane umożliwiają lekarzom stosowanie minimalnie inwazyjnej stomatologii, w której szczególną troskę przywiązuje się do zachowania w stanie nienaruszonym lub tylko minimalnie naruszonym zdrowych tkanek zęba tak długo, jak jest to możliwe i stosuje się takie procedury stomatologiczne, które są odwracalne.

MOST NA WŁÓKNIE SZKLANYM

Aby uzupełnić brakujące zęby w klasycznej protetyce lekarz musi oszlifować dwa sąsiednie zęby. Często w wyniku tej preparacji zęby obumierają i należy je leczyć kanałowo przez korony. Dlatego aby uniknąć szlifowania zębów wykonujemy most na włóknie szklanym. Szczególnie jest to ważne u osób młodych, bez zawiązków zębów stałych.

Mosty na włóknach szklanych są alternatywą dla implantów. Mosty na włóknach szklanych mogą być wykonywane również bezpośrednio po usunięciu zęba, jako uzupełnienie tymczasowe. Dostawiany ząb jest przyklejany do zębów graniczących z luką przy pomocy włókien szklanych i odbudowany jest z materiału  kompozytowego.
Mosty na włóknach szklanych, bez szlifowania, są nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych mostów i dla implantów. Z punktu widzenia pacjenta jest także bardzo ważne, że most na włóknie szklanym może być wykonany  podczas jednej wizyty, a koszt takiej pracy jest znacznie niższy niż inne alternatywne rozwiązania.

most włókno szklane   
Pacjent nie ma zawiązków zębów stałych dwójek Odbudowa zęba na włóknie szklanym uzupełniające braki.

 

most tymczasowy

Brak zęba przedtrzonowego można uzupełnić mostem kompozytowym na włóknie szklanym. Dzięki tekiemu rozwiązaniu zęby nie wymagają szlifowania a jedynie niewielkiej preparacji.

most na włóknie most na włóknie
 Most na włóknie na modelu.  Widok na most na włóknie.

 

Dostawiona jedynka górna.

most na włóknie jedynka most na włóknie jedynka
most na włóknie most na włóknie

 

 

 


Zobacz też:

tło

    Umów się na konsultację