Rehabilitacja stawów skroniowo żuchwowych

Dentysta stomatolog Warszawa Ursynów ADENTIS / Usługi / Rehabilitacja stawów skroniowo żuchwowych

Rehabilitacja stawów skroniowo żuchwowych

DYSFUNKCJE

STAWU SKRONIOWO – ŻUCHWOWEGO

Skuteczne leczenie rozpoczyna się od prawidłowej diagnozy.

W Adentis opiekę nad pacjentami roztacza:

dr  Aleksandra Gabren Syller

mgr Maciej Iwanowski specjalista rehabilitacji  

DYSFUNKCJE STAWU SKRONIOWO - ŻUCHWOWEGODYSFUNKCJE STAWU SKRONIOWO - ŻUCHWOWEGO

 

Leczenie szynami nagryzowymi nazywa się szyno terapią – nie szyno leczeniem. Nie ma możliwości wyleczenia trwałego stawów skroniowo-żuchwowych jakąkolwiek szyną. Szyna służy jedynie do wyeliminowania dolegliwości bólowych, potem należy wprowadzić leczenie – w 90 % powinno to być leczenie ortodontyczne z komponentą protetyczną, a 10 % to leczenie tylko protetyczne.

Leczenie ortodontyczne które jest w stanie wyleczyć staw skroniowo-żuchwowy to jedynie aparaty ortopedyczne, które zmieniają pozycję szczęki do żuchwy, a następnie aparaty ortodontyczne. Same przemieszczenia zębów mogą nie wyleczyć przyczyn.

uraz stawu skroniowo-żuchwowego uraz stawu skroniowo-zuchwowego

Źródło: Esthetic rehabilitation in fixed prosthodontics. Mauro Fradeani

Patologie w  stawie skroniowo – żuchwowym (SSŻ) są bardzo powszechnym schorzeniem. Dotyka ona nawet  20-40% ogółu populacji. Objawy  tego schorzenia to: ból stawów, ból głowy, trzaski  w stawach, ograniczenie lub utrata otwierania ust i inne.

staw skroniowo-żuchwowy (otwór słuchowy) krążek stawowy i mięśnie skrzydłowe

zgrzytanie zebami

staw skroniowo-żuchwowy (otwór słuchowy) krążek stawowy i mięśnie skrzydłowe mięsień żwacz

ortodoncja kregoslupa

Staw skroniowo- żuchwowy

Zaciskanie zębów może doprowadzić do większość powikłań miejscowych, stawowych i ogólnych w narządzie żucia jak i w kręgosłupie. Problematyka nadmiernego napięcia mięśni lub ich dysharmonii (np. przykurcz jednostronny m. skrzydłowego bocznego) w pracy obydwu stawów skroniowo-żuchwowych jest, przyczyną większości problemów bólowych u naszych pacjentów jak również najczęstsza przyczyną dyslokacji krążków stawowych.

ból ucha

 

Jeżeli budzisz się z obolałymi mięśniami szczęki lub bólem głowy, jest to również sygnał do kontroli w kierunku parafunkcji , które doprowadzają do ścierania zębów. . Siły wyzwalane na powierzchniach żujących u pacjentów mogą być nawet dziesięć razy większe od tych działających podczas normalnych procesów gryzienia i żucia, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń zgryzu oraz w ostateczności do zniszczenia otaczającej ząb kości i tkanki dziąseł. Parafunkcje zwarciowe i niezwarciowe mogą powodować bolesność lub utratę zębów, a czasem zęby są dosłownie częściowo starte. Inną poważną konsekwencją parafunkcji są uszkodzenia stawów skroniowo-żuchwowych. Może dojść do patologicznych zmian w obrębie stawu, co powoduje :

 • trzaski w stawie skroniowo- żuchwowym
 • tarcie w stawie skroniowo- żuchwowym
 • bolesność w różnych okolicach twarzy

Staw skroniowo – żuchwowy  jest jedynym ruchomym połączeniem w obrębie czaszki i jednym z najczęściej używanych stawów ciała. Wiąże się to długotrwałym używaniem tego stawu w procesie jedzenia, mówienia jak również  śpiewania, żucia gumy, ziewania, zaciskania zębami itp.

Objawy zaburzeń stawu skroniowo – żuchwowego:

 

 • trzaski, trzeszczenia,
 • zbaczanie żuchwy,
 • bóle mięśni odpowiedzialnych za otwieranie i zamykanie ust,
 • bóle głowy i karku,
 • trudności
 • w otwieraniu ust,
 • ból podczas żucia twardych pokarmów,
 • dolegliwości bólowe w okolicy ucha,
 • łzawienie lun dolegliwości bólowe w okolicy kąta wewnętrznego oka

staw skroniowy

Schorzenia stawu skroniowo – żuchwowego:

 • wady rozwojowe,
 • schorzenia mięśni (80%),
 • zaburzenia krążka stawowego,
 • zmiany zwyrodnieniowe.

Asymetrie w czaszce powodują rotacje żuchwy , przemieszczenie stawów szczękowych, deformacje czaszki  bóle głowy i inne.

rtg stawów skroniowo-żuchwowych

Rtg stawów skroniowo-żuchwowych.

Przyczyny zaburzeń w stawie:

 • Wady zgryzu ( żuchwa  położona zbyt daleko do tyłu,  zgryz głęboki  )
 • Nieprawidłowości zębowe ( górne zęby przechylone do tyłu )
 • Braki zębowe – brak tylnych zębów
 • Przeciążenia mięśniowe ( zgrzytanie lub zaciskanie zębów,  zła postawa)
 • Urazy głowy lub szczęki (wypadki samochodowe ,uderzenie z tyłu ,powikłania po inutbacji)

Leczenie stawu skroniowo-żuchwowego jest bardzo trudne z powodu jego umiejscowienia. Polega na leczeniu przyczyn powstania dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego  i na leczeniu nawyków – parafunkcji.

 Zmiany zwyrodnieniowe w stawie. Dyslokacja krążka stawowego.
 Zmiany zwyrodnieniowe w stawie. Dyslokacja krążka stawowego.

Przyczyny i następstwa uszkodzenia stawu skroniowo – żuchwowego:

 • stres,
 • zaciskanie i zgrzytanie zębów prowadzące do ich zniszczenia ( bruksizm ),
 • silne napięcie mięśni zaciskających szczęki,
 • artretyzm,
 • uraz mechaniczny, powodują powstanie zmian w budowie stawów skroniowo – żuchwowych.

Diagnostyka zaburzeń stawu skroniowo – żuchwowego:

 • badanie manualne,
 • wywiad,
 • analiza manualna stawów skroniowo-żuchwowych,
 • zdjęcie czynnościowe RTG w zwarciu i rozwarciu szczęk.

Pantomogram nie pokazuje pełnego urazu stawów skroniowo-żuchwowych, ale widać na nim czy występują jakieś nieprawidłowości

Leczenie zaburzeń stawu skroniowo – żuchwowego

Leczenie zaburzeń stawu skroniowo – żuchwowego:

 • leczenie stomatologiczne i protetyczne,
 • fizjoterapia, zastosowana w celu zmniejszenia zwarcia stawu i poprawy elastyczności mięśni,
 • fizykoterapia – pole magnetyczne, laseroterapia, elektroterapia, terapia ciepłem lub zimnem,
 • ćwiczenia relaksacyjne zmniejszające stres,
 • autoterapia – nauka ćwiczeń.
 1. Ból spowodowany zaciskanie zębów jest bólem tępym, rozlanym, głębokim, promieniującym.
 2. Bóle skroni mogą sugerować choroby zatok czołowych.
 3. Bóle w okolicy przedusznej – choroby narządu słuchu.
 4. Niejednokrotnie występują bóle grupy zębów, ale nie wiadomo, który jest przyczyną dolegliwości.

Czasem pacjent twierdzi, że bolą go wszystkie wypełnienia. Utrzymujący się ból skłania go do szukania pomocy u różnych specjalistów aż w końcu trafia do stomatologa.

Budowa stawu skroniowo-żuchwowego: staw skroniowo – żuchwowy jest stawem parzystym jako jedyny staw pracuje zawsze razem ze stawem strony przeciwnej.

Budowa stawu skroniowo-żuchwowego

W skład stawu wchodzą:

 • dołek stawowy kości skroniowej,
 • wyrostek stawowy ( kłykciowy) głowy żuchwy,
 • krążek stawowy
 • torebka stawowa.

Podczas opuszczania żuchwy krążek przesuwa się ku przodowi i ku dołowi. Równocześnie z krążkiem przesuwa się wyrostek stawowy głowy żuchwy ( ruch symetryczny ). Podczas przywiedzenia żuchwy ( zamykanie ust ) krążek stawowy i wyrostek kłykciowy wracają do pozycji wyjściowej.

Staw skroniowo- żuchwowy (ssż) jest stawem parzystym i wyjątkowym ze względu na swoją dwupiętrową budowę, która  umożliwia wykonywanie złożonych:

 • ruchów rozwierania i zwierania szczęk
 • wysuwania i cofania żuchwy
 • miażdżene i rozdrabnianie pokarmów
 • żucie.

Działanie obu stawów jest sprzężone ze sobą i pozwala na jednoczesne wykonywanie wymienionych ruchów.

Wewnętrzne zaburzenia stawów skroniowo- żuchwowych są związane z: 

 • nieprawidłowym rozwojem (głęboki dół skroniowo- żuchwowy, słabo rozwinięty guzek stawowy, płaska postać stawu)
 • asymetriom poszczególnych elementów stawu – często związana z tym asymetria twarzy,
 • nieprawidłowościami okluzyjnymi i artykulacyjnymi,
 • parafunkcjami zwarciowymi i niezwarciowymi.

Powodują one niefizjologiczne położenie i nieprawidłowe ruchy krążka stawowego  któremu towarzyszą bóle, objawy dźwiękowe i ograniczenie ruchomości żuchwy.

Do innych schorzeń ssż zaliczają się choroba zwyrodnieniowa, urazy i procesy nowotworowe.

luk twarzowy

Stawy skroniowo-żuchwowe (SSŻ) są najczęściej używanymi stawami w naszym organizmie. Biorą one udział w procesie mówienia, jedzenia, śpiewania i ziewania.  W ciągi doby zęby kontaktują się około 30 minut. Głównie podczas przełykania śliny. Nieprawidłowe kontakty zębowe spowodowane np. utratą zębów, bruksizmem powodują powstanie naprężeń w stawach skroniowo żuchwowych co może doprowadzić do choroby okluzyjnej.
Utrata zębów może być spowodowana próchnicą, chorobami dziąseł i nieprawidłową okluzją. Choroba okluzyjna  powoduje niszczenie zębów w skutek nieprawidłowych kontaktów zębów szczęki i żuchwy.

Adentis każdy pacjent za stwierdzonymi zaburzeniami w okluzji, który podejmuje u nas leczenie ma wykonane zdj.

luk twarzowy

pantomograficzne, zdjęcia aparatem cyfrowym warunków zwarciowych i  przeprowadzamy analizę zwarcia za pomocą łuku twarzowego  Austryjackiej firmy AmannGirrbach , która jest liderem w dziedzinie tworzenia nowych technologii w stomatologii i protetyce. W ADENTIS analizujemy bardzo szczegółowo układ narządu żucia.  Badanie to polega  na analizie okluzji i artykulacji (zgryzu) na modelach. Dzięki takiemu podejściu mamy możliwość wykrycia ukrytych nieprawidłowości i  przyczyn dolegliwości bólowych, ścierania zębów, pękanięć uzupełnień protetycznych, niszczenia kości przyzębia i zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych.

ŁUK TWARZOWY ARTEX (Przedstawiciel- Natrodent)
Łuk twarzowy Artex umożliwia w bardzo szybki sposób przenieść relację szczękowo czaszkową i szczękowo stawową pacjenta do artykulatora . Dzięki uniwersalnemu transferowi 3-D łuk ten został uznany jako najszybszy i najbardziej praktyczny z urządzeń tego typu występujących na rynku.

luk twarzowy

 • Otwierany symetrycznie bez zmiany odległości strzałkowej od szczęki
 • Absolutnie niezbędny do diagnostyki i terapii dysfunkcji stawowych i zgryzowych
 • Rejestruje anatomicznie właściwą relacje szczękowo stawową w max 2min
 • Transferuje informacje i dane pacjenta do artykulatora
 • Minimalizuje czas korekt prac protetycznych przy fotelu dentystycznym   

Adentis ZAPRASZA

 

Z BÓLEM – nikt nie chce żyć!

Co to jest rehabilitacja stomatologiczna?

To przywrócenie prawidłowej funkcji, aby pacjent mógł prawidłowo funkcjonować.

To nie tylko proste zęby, ale to przede wszystkim prawidłowa pozycja szczęki dolnej do szczęki górnej.

To przywrócenie prawidłowego wzorca mechanicznego układu czaszkowego i poprawa funkcjonowania całego układu kostnego i mięśniowego.

Co to jest ortodoncja funkcjonalna?

Zęby się wykrzywiają, bo coś je wykrzywia!

Przywrócenie prawidłowej funkcji to stabilny efekt leczenia i zdrowie Twoje zdrowie.

Ortodoncja funkcjonalna to modelowanie twarzy.

Jeżeli:

 • oddychasz przez usta,
 • masz krzywe zęby,
 • masz nieatrakcyjny profil twarzy,
 • masz asymetryczną twarz,
 • zaciskasz szczęki,
 • zgrzytasz zębami,
 • masz bóle głowy,
 • masz nieprawidłową postawę ciała, garbisz się,
 • jesz z otwartą buzią,
 • masz bóle migrenowe,
 • chrapiesz,
 • klika Ci w stawach szczękowych,
 • masz bruksizm,
 • masz nieprawidłową pozycję języka.

To zapraszam na KONSULTACJE

Chcesz, aby efekt leczenia był stabilny- to warto przywrócić prawidłową funkcję.

dr  Aleksandra Gabren

mgr Maciej Iwanowski specjalista rehabilitacji


Zobacz też:

tło

  Umów się na konsultację