Konsultacja ortodontyczna

Dentysta stomatolog Warszawa Ursynów ADENTIS / Usługi / Ortodoncja bez ekstrakcji / Konsultacja ortodontyczna

Konsultacja ortodontyczna jest odpłatna według cennika Gabinetu odbywa się na podstawie rtg pantomogram (odpłatny):

 • który pacjent dostarcza lub wykonywany jest w gabinecie (pacjent rtg , które wykonał na miejscu zawsze dostaje rtg do własnej dyspozycji) jeżeli pacjent nie posiada ze sobą pantomogramu zobowiązuje się do dostarczenia do gabinetu
 • oraz wykonanych w gabinecie zdjęć aparatem cyfrowym (zdjęcia  są wykonane nieodpłatnie – nie są wydawane pacjentowi – służą do konsultacji i jako dokumentacja medyczna

 

 

 

 

pantomogram

Na monitorze, który znajduje się przy fotelu – lekarz zdjęcia pokazuje i tłumaczy co przedstawiają zdjęcia cyfrowe i pantomogram).

Konsultacja obejmuje:

 • wywiad stomatologiczny
 • badanie przedmiotowe i podmiotowe
 • ocena rtg pantomogramu
 • badania jamy ustnej,
 • badanie mięśni odwodzących i przywodzących żuchwę,
 • ocena warunków zwarciowych ,
 • ocena położenia żuchwy do szczęki,
 • badanie toru odwodzenia żuchwy.

 

Wszystkie wymienione badania są dopiero podstawą do napisania planu leczenia ortodontycznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłową funkcję całego układu czaszkowego. Plan leczenia oparty jest na fizjologicznej pozycji szczęki do żuchwy- najpierw korygowana jest to pozycja kości a następnie szeregowane są zęby. Plan leczenia obejmuje wstępny plan protetyczny -tj. sposób i możliwość odbudowania braków zębowych. Przed leczeniem ortodontycznym jest wykonywane kompleksowe leczenie zachowawcze (jeżeli pacjent jest kierowany z innego gabinetu -lekarz prowadzący jest włączony do przygotowania pacjenta do leczenia , pisemnie dostaje sugestie co do zakresu leczenia zachowawczego przed leczenie ortodontycznym i po leczeniu ortodontycznym. Starte zęby własne pacjenta są często odbudowywane przed lub w trakcie leczenia ortodontycznego.

Dodatkowo lekarz może za zgodą pacjenta:

 • wykonać modele diagnostyczne (dodatkowo płatne według cennika Gabnetu) które są odlewane w pracowni,
 • oraz wyda skierowanie na rtg –cefalometryczne (tz. Tele rtg), wykonywane poza gabinetem.
cefalometria rtg cefalometryczne

Wówczas kolejna wizyta to analiza modeli (modele są rozrysowane dla pacjenta) analiza zdj. Tele rtg ( zdjęcie jest rozrysowane na kalce technicznej i lekarz tłumaczy co z niego wynika i jakie są problemy w czaszce dotyczące położenia szczęki do żuchwy).

modele diagnostyczny szczęki model diagnostyczny żuchwy
Model diagnostyczny szczęki Model diagnostyczny żuchwy

Gdy pacjent zdecyduje się na zaplanowany wstępnie plan leczenia  pobierana jest pozycja neuromięśniowa  następnie modele diagnostyczne montowane do artykulatora, w pozycji neuromięśniowej. W zależności od problemu pacjent proszony jest również o wykonanie 2x rtg PA zmodyfikowanego.

 

Przy problemach dotyczących nieprawidłowego położenia szczęki do żuchwy – pacjent kierowany jest standardowo na fizjoterapię do mgr fizjoterapii , z którym współpracujemy.

Taka dokumentacja jest standardowa w przypadku leczenia , które ma później nastąpić. Pacjent traktowany jest całościowo nie leczymy jedynie jednego zęba, nie wymieniamy starych uzupełnień protetycznych na nowe bez dokładnej diagnostyki , nie podejmujemy się leczenia ortodontycznego bez kompleksowego przygotowania pacjenta. Leczenie nie może być gorsze od choroby. 

Protetyka – jeżeli Pacjent nie decyduje się na leczenie kompleksowe jest poinformowany o problemach i ograniczeniach jakie ma w jamie ustnej wówczas podpisuje zgodę na wykonanie pracy protetycznej w zgryzie nawykowym , który jest obarczony jakimiś nieprawidłowościami, o których wie i zdaje sobie sprawę.
Nie wiedza nie czyni nas bezpiecznymi.

Ortodoncja – nie zajmujemy się jedynie szeregowaniem zębów to jest ich prostowaniem –  podejmujemy się  jedynie pełnego leczenia ortodontycznego (dotyczy to zmiany pozycji szczęki do żuchwy.
Na wszystkie wizyty konsultacyjne dzieci i młodzieży obowiązkowo są proszeni rodzice.

 

RTG Czaszki AP/PA – Zdjęcie służy do oceny stanu kości całej twarzoczaszki. Do oceny symetrii, zniekształceń czaszki na poziomie zgryzowym i czaszkowym, jak również do oceny rotacji i przemieszczenia żuchwy, wszelkich asymetrii występujących w obrębie tego rejonu. Nieprawidłowości w stawie skroniowo-żuchwowym.

aparat oryodontyczny rtg czaszki

staw żuchwowy

rtg PA czaszki

Staw skroniow-żuchwowy:

 • w pierwszym etapie jest wyeliminowanie dolegliwości bólowych w zależności od problemów wdrażane jest leczenie (szyna odciążająca staw – płatna dodatkowo według cennika Gabinetu) i zalecenia do bolących stawów,
 • drugi etap to wyeliminowanie przyczyny –leczenie , które zależnie od potrzeb może być leczeniem protetycznym jak i ortodontycznym, które wstępnie jest przedstawione na konsultacji a po dalszej diagnostyce uszczegółowione.

 

 

 

JESTEŚMY na Instagramie i FB !

Obserwuj i poznaj Nas lepiej 😊
https://www.instagram.com/adentis_dr_aleksandra_gabren/
https://www.facebook.com/Adentis-Aleksandra-Gabren-Syller-283752241652942/?ref=page_internal


Zobacz też: