Uszczelnione usta, zęby i język oraz podniebienie miękkie tworzą rodzaj fali, dzięki której pokarm przemieszcza się dalej.
Mechanizm ten nazywamy połykaniem.

Połykanie jest to odruch, który polega na transporcie pożywienia z jamy ustnej poprzez gardło i przełyk do żołądka.
Wyróżnia się trzy fazy procesu połykania:
1. ustną
2. gardłową
3. przełykową.

Skurcze mięśnia poprzecznego języka oraz mięśnia bródkowo-językowego powodują, że rozdrobniony i zmieszany pokarm zostaje uformowany w kęs pokarmowy. W ten sposób przygotowany pokarm jest ułożony na języku, a następnie przesunięty do ustnej części gardła.
Następuje uniesienie i napięcie podniebienia miękkiego (zamknięcie drogi do jamy nosowej), zbliżenia do siebie łuków podniebiennych (zamknięcie drogi do jamy ustnej) oraz uniesienia krtani, zamknięcia szpary głosowej i nagłośni (zamknięcie dróg oddechowych).
Cała faza ustna trwa około 0,3 sekundy.

Czyli mamy 0,3 sekundowe zwarcie zębów podczas przełykania.🤔🤔
Zęby łączą się ze sobą nie tylko podczas przełykania pokarmów ale również podczas przełykania śliny (sprawdź sam , sprawdź sam teraz 😊)

Dobry przepis na prawidłowe przyjmowanie pokarmów, formowanie kęsa pokarmowego oraz powstanie prawidłowej fali podczas, której jedzenie jest połykane to:

· prawidłowo ukształtowane łuki zębowe (bez wady zgryzu),
· prawidłowo funkcjonujący język,
· nie przerośnięty migdałek podniebienny,
· prawidłowe napięcie ust (mięśnia okrężnego ust- jedyny zwieracz szpary ustnej, a jednocześnie antagonista wszystkich pozostałych mięśni szpary ustnej)
· prawidłowe położenie głowy oraz prawidłowa postawa.

 


Zobacz też: