Dr Aleksandra Gabren Syller

Dentysta stomatolog Warszawa Ursynów ADENTIS / Certyfikaty / Dr Aleksandra Gabren Syller

 

W poszukiwaniu piękna i funkcji zęba nasza Pani Doktor dotarła do Nidzicy na ,,Dental masters group’’ w niepowtarzalnym wykonaniu  dr Karola Babińskiego.
,,Ząb powinien wyglądać jak ząb aby pracował jak ząb’’
Płaskie zęby 🤔🤔 dobrze czy źle?
Natura jakby chciała, aby zęby były płaskie to prawdopodobnie rodzilibyśmy się z płaskimi zębami.
Dla nas starte zęby to nieprawidłowość- objaw chorobowy. Jeden z objawów dysfunkcji cząstkowo- żuchwowej. Jak istotna jest prawidłowo budowa zębów wie tylko diabeł, który tkwi w szczegółach.

Lecząc staw skroniowo- żuchwowy zwrócenie uwagi na detale jest drogą do sukcesu naszej pani Doktor. Jej sukces to pacjenci bez bólu w stawie i z pięknym uśmiechem. 💪😎

 

 

 • „Sesja specjalna- Treatment planning, Occlusion- Planowanie leczenia i okluzja”
  Dr John Kois
 • „Nowoczesne techniki leczenia ortodontycznego klasa II na podstawie analiz przypadków”
  -advanced – Prof. Bernardo Garcia
 • „Współczesna ortodoncja i ortopedia szczękowa sesja III”
  Prof. Bernardo Garcia
 • „Ortotropia dla początkujących i zaawansowanych”
  Michael Mew BDS, D.Orth, M.Sc.(Orth.), Prof. John Mew
 • „Dlaczego znajomość zaburzeń SSŻ jest konieczna w wykonywaniu ortodoncji u dzieci i dorosłych”
  dr Terrance J. Spahl
 • „Drugie zęby trzonowe – wielka debata, Dlaczego technika ekstrakcji drugich trzonowców jest korzystniejsza dla SSŻ od techniki ekstrakcji przedtrzonowców”
  dr Terrance J. Spahl BS, DDS, IAO Senior Instructor (USA)
 • „Wady zgryzu – Prowadzenie leczenia wad wysokiego kąta. Drogi oddechowe a wady zgryzu”
  Dr Derek Mahony
 • „Posłuszny drut –kurs bardziej niż praktyczny”
  Dr Mariusz Wilk
 • „Kliniczna cefalometria –seminarium i kurs praktyczny”
  Dr Mariusz Wilk
 • „Leczenie wad klasy II- kurs praktyczny”
  Dr n. med. Joanna Jabłońska –Zrobek, dr Mariusz Wilk
 • „Wpływ dysfunkcji układu stomatognatycznego na układ posturalny ciała”
  dr Piotr Czyrski
 • „Interdyscyplinarne leczenie pacjentów dorosłych ze szczególnym zwróceniem uwagi na atrycję zębów”
  dr Monika Ośko
 • „Planowanie leczenia ortodontyczno-chirurgicznego”
  dr n. med. chir. stom. Konrad Walerzak
 • „Stałe aparaty ortodontyczne –seminarium wprowadzające ”
  Dr Mariusz Wilk
 • „The C.A.D ( Coordinated Arch Development)- Skoordynowany rozwój łuków sesja II ”
  Raphael L. Greenfield D.D.S., M.Sc.D.
 • „Od zaburzeń SSŻ do planowania, prowadzenia i finalizacji leczenia ortodontycznego”
  Rick L. Grant DMD, IBO, IAO Master Senior Instructor (USA)
 • „Homeoblock Training Course, Jak osiągać naturalny dojrzały potencjał twarzy i dróg oddechowych”
  Theodore R. Belfor DDS, IAO Senior Instructor (USA)
 • „Udoskonalona cefalometria”
  Drof. Gerard S. Samson
 • „Kontrolowane stłoczenia –wspóczesne leczenie ortodontyczne w granicznych przypadkach ekstrakcyjnych”
  Prof. Gerard S. Samson
 • „Kluczowe czynniki odpowiedzialne za doskonały efekt leczenia klasy II i III ”
  Prof. Nazan Kucukkeles
 • „Okluzja funkcjonalna: współczesne wyzwania ”
  Dr John C Kois
 • „Praktyczne spojrzenie na zagadnienia z zakresu okluzji i zaburzeń narządu żucia”
  (cz.1) Dr Jens Christian Katzchner
 • „Praktyczne spojrzenie na zagadnienia z zakresu okluzji i zaburzeń narządu żucia”
  (cz.2) Dr Jens Christian Katzchner
 • „Kompleksowa rehabilitacja w zaawansowanych przypadkach starcia zębów”
  Prof. Luis Jane
 • „Niepowodzenia w leczeniu ortodontycznym, protetycznym i implantologicznym pacjentów z dysfunkcją narządu żucia”
  Dr n. med. Anna Duboiska
 • „Zaburzenia funkcji i choroby stawu skroniowo-żuchwowego”
  Prof. Anika Isberg
 • „Jak radzić sobie z leczeniem dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych w świetle najnowszych doniesień naukowych? ”
  Prof. Jeffrey P. Okeson
 • „Okluzja -Bruksizm – Implanty: wiele pytań- wiele odpowiedzi ”
  Prof. Peter Svenson Dr Błażej Szczerbaniewicz
 • „Kontrowersje wokół odbudowy i przebudowy zwarcia , czyli jak nie zginąć w Trójkącie Bermuckim najbardziej rozpowszechnione koncepcje postępowania klinicznego: Dawson-Kois-Okeson ”
  Dr Błażej Szczerbaniewicz
 • Zjazd szkoleniowy „Nowości stomatologii praktycznej” sesja VI – Diagnostyka czynnościowa pacjenta przed leczeniem protetycznym/rehabilitacją ortodontyczną.
  Dr hab. n. med. Janusz Kleirok
 • „Sztuka okluzji . Korony i mosty, które zawsze pasują. Jak prawidłowo i szybko rozwiązać problemy braków zębowych pacjenta (teoria Dawsona)”
  Dr Przemysław Marcinowski
 • „Diagnostyka i leczenie pacjentów bólowych z wykorzystniem zaawansowanych technologii”
  Prof. Felice Fiesta
 • „Dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia”
  Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
 • „Potęga adhezji-współczesne możliwości odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym. Uniwersalne zastosowanie włókien szklanych”
  Dr n.med.Katarzyna Brus-Sawczuk
 • „Prawidłowe opracowanie kanałów korzeniowych zębów metodą ręczną i maszynową na fantomach przy użyciu niklowo-tytanowych zestawów narzędzi”
  lek.stom.Michał Rancewicz
 • „Innowacyjne metody preparacji pod korony i mosty”
  Dr med.dent Zbigniew Piankowski, Tech.dent Bartosz Troczyński
 • „Jak zaplanować i wykonać odbudowę na implantach koron ,siekaczy, przedtrzonowców i trzonowców”
  lek.stom.Danuta Borczyk
 • „Różne postaci reakcji anafilaktycznych spotykane w stomatologii. Praktyczne schematy postępowania.”
  Dr n.med. Michał Kaszuba
 • „Alergie w stomatologii ”
  Dr n.med.Michał Kaszuba, Dr n.med.Barbara Warkocka-Szołtysek, Lek.med. Janusz Michalak
 • „Licówki i wkłady pełnoceramiczne ”
  Dr med dent. Zbigniew Piankowski Tech.dent. Bartosz Troczyński
 • „Perioprotetyka”
  Dr n. med Monika Dąbrowska
 • „Zastosowanie włókien szklanych i materiałów złożonych we współczesnej stomatologii”
  Lek.stom. Marcin Aluchna, Dr hab.Włodzimierz Otto
 • „Opieka stomatologiczna nad pacjentem w wieku rozwojowym”
  Dr Dorota Gajdzik-Plutecka, Prof.dr hab.Zbigniew Gaciong
 • „Protetyka i endodoncja”
  prof. dr. hab. Wiesław Hędzelek
 • „Odbudowa estetyczna zębów na wkładzie koronowo-korzeniowym z włóknem szklanym. Most kompozytowy na włóknie szklanym.”
  lek.med.Maxim Stosek, prof.dr hab. Stanisław Suliborskiobrazek
 • „Sztuka maskowania niedoskonałości-kompromos procedur zachowawczych i protetycznych w stomatologii estetycznej”
  dr n.med. Iwona Kuroń-Opalińska
 • „Wykonanie licówek kompozytowych metodą bezpośrednią”
  prof.dr hab. Stanisław Suliborski
 • „Indywidualne uzupełnienia tymczasowe jako niezbędny etap leczenia protetycznego nie tylko pacjentów z rekonstrukcją zwarcia ”
  Dr n.med. Przemysław Grodecki
 • „Standardt nowoczesnej stomatologii”
  Prof.dr hab. Stanisław Suliborski
 • „Planowanie leczenia estetycznego-punkt widzenia różnych specjalizacji”
  Prof.dr hab. Jerzy Krupiński
 • „Perioprotetyka”
  Prof.dr hab. Tomasz Konopka, dr n.med Monika Dąbrowska,
 • „Diagnostyka. Periodontologia. Estetyka. Praktyczne rozwiązania dla codziennej praktyki dentystycznej”
  Dr n.med.Maciej Mikołajczyk
 • „Współistnienie materii i światła w stomatologii estetycznej. Realna iluzja w odcinku przednim”
  Dr n. med. Grzegorz Czelej
 • „Stomatologia wieku rozwojowego”
  Prof.dr hab.Renata Górska, Prof.dr hab. Zbigniew Gaciong
 • „Zasady profesjonalnej obsługi pacjenta”
  Jarosław Wojtkiewicz
 • „Harmonia uśmiechu-możliwości współczesnej stomatologii i medycyny estetycznej”
  Dr n. med Katarzyna Brus-Sawczuk
 • „Odbudowa zniszczonych zębów wypełnieniami typu inlay/onlay ”
  Prof. Jerzy Krupiński, Dr n. med.Maciej Żarow
 • „Okluzja cz.II diagnoza, planowanie”
  Dr Przemysław Marcinowski
 • „Kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta”
  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • „Kształtowanie warunków okluzyjnych wg. filozofii DR. Koisa z zastosowaniem analizatora zębowo-twarzowego”
  Dr Błażej Szczerbaniewicz
 • „Protetyka Estetyka Endodoncja”
  Kwintesencja 2012 Prof.dr hab. Stanisław Suliborski
 • „Kiedy leczyć a kiedy nie leczyć -oto jest pytanie! Najnowsze sposoby leczenia ortodontycznego schorzeń oraz dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych”
  prof. Annika Isberg
 • „Zaburzenia funkcji i choroby stwów skroniowo-żuchwowych. szkolenie zaawansowane”
  prof. Annika Isberg
 • „3 Kongres mistrzów techniki dentystycznej”
  Hanna Królikowska Denon Dental
 • „Miniimplanty jako wzmocnienie zakotwienia w ortodoncji ”
  Prof. Hyo-San Park
 • „10 lat doświadczeń z Systemem Pasywnych Zamków Samoligaturujących Damon”
  dr Dimitris Maveras
 • „Ortodoncja neuromuskularna – Zaawansowana diagnostyka strukturalna oraz leczenie strukturalne ciała i zgryzu”
  IAO Polska
 • „Leczene ortodontyczne i ortopedyczne doskonalsze od początku do końca :podejście poparte badaniami naukowymiProf. James A. McNamara”
  Prof. James A. McNamara
 • „Nowoczesne techniki leczenia ortodontycznego. Advanced – Cefalometria ”
  prof. Bernardo Garcia
 • „Współczesna ortodoncja i ortopedia szczękowa sesjs I”
  prof. Bernardo Garcia
 • „The C.A.D ( Coordinated Arch Development)- Skoordynowany rozwój łuków sesja III”
  Raphael L. Greenfield D.D.S., M.Sc.D.
 • „Exeptional Dental 2013. Hormony oraz stany zapalne”
  BDS Kaye McArthur, DC Robert Walker
 • „Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych: leczenie interdyscyplinarne w przypadkach przedprotetycznych ”
  dr Vittorio Cacciafesta
 • „Rozbieżności Boltona: podejście diagnostyczne i wspóczesne sposoby leczenia ”
  dr Paolo Manzo
 • „Udoskonalony pasywny system samoligaturujący H4”
  dr Daniela Storino , dr John Pobanz
 • „Przygotowanie ortodontycznei planowanie zabiegu ortognatycznego”
  dr Simonas Grybauskas, dr Dalia Latkauskiene
 • „Współczesna ortodoncja i ortopedia szczękowa”
  sesja II i adwanced- prof. Berdardo Garcia
 • „Przedprotetyczne leczenie ortodontyczne za pomocą miniimplantów”
  prof. Hyo-Sang Park
 • „Udoskonalony pasywny system samoligaturujący H4- jak w pełni wykorzystać zalety pasywnych zamków samoligaturujących”
  dr Daniela Storino , dr John Pobanz
 • „Technika lingwalna od A do Z”
  dr Vittorio Cacciafesta
 • „VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia”
 • „Rozwiązania prktyczne w ortodoncji”
  dr Derek Mahony
 • „Wielokierunkowy roazwój łuku zębowego Lip bumper-niedoceniony, genialny aparat ortodontyczny ”
  dr n. med.Dominik Piskorski
 • „Udoskonalony pasywny system samoligaturujący H4-jak w pełni wykorzystać zalety pasywnych zamków samoligaturujących H4 ”
  dr Daniela Storino
 • „Strategie postępowania klinicznego w leczeniu ortodontycznym -advanced”
  prof. Bernardo Garcia
 • „Lista życzeń chirurga dla ortodonty. Strategie i planowanie leczenia ortognatycznego”
  dr Simonas Grybauskas
 • „Wczesne leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatów wspomagających sterowane wyrzynanie zębów. Racjonalne podejście kliniczne ”
  dr Gioacchino Pellegrino
 • „Zintegrowane podejście do leczenia stawu skroniowo-żuchwowego ”
  dr Gioacchino Pellegrino
 • „Diagnoza , planowanie i mechanika ortodontyczna”
  dr Richard P. McLaughlin
 • „Zakańczanie przypadków w ortodoncji”
  dr Derek Mahony
 • „Okluzja w diagnostyce i planoaniu leczenia ”
  dr Domingo Martin -XIV Konferencja naukowa PASE / VII Konferencja Art Oralobrazek
 • „Sukces współpracy ortodontyczno-chirurgicznej ”
  dr Alberto Canabez Berthet
 • „XVI sesja IAO”
  dr Adrian J. Palencar
 • „International Symposium balkanian bone&tissue days ”
  Bucharest
 • „Terapia zaburzeńczynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego ”
  dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska , dr n. wf. Andrzej Rakowski
 • „Diagnoza i protokoły w ortodoncji ortopedii szczękowej -sesja 4”
  prof. Berdardo Garcia
 • „Rozwiązania praktyczne w ortodoncji – część I”
  dr Derek Mahony 2014
 • „Od ortodoncji do chirurgii ortognatyczno-twarzowej”
  prof. Mirco Raffaini , dr Renato Cocconi
 • „Najważniejsze aspekty mechaniki Systemu Damona. Leczeniu wad klasy II u pacjentów dorosłych”
  dr Andrey Tikhonov
 • „Kortykotomia”
  dr Andrea Podesta
 • „Leczenie wad klasy II i III ”
  dr Guido Samrermans
 • „Rozwiązania proktyczne w ortodoncji-cześć III”
  dr Derek Mahony 2016
 • „Idąc do przodu-progresywne podejście do diagnozy na podstawie estetyki twarzy ”
  dr Thomas R. Pitts
 • „C.A.D. ( Coordinated Arch Development)- Skoordynowany rozwój łuków sesja ”
  Raphael L. Greenfield D.D.S., M.Sc.D. 2014
 • „Niechirirgiczny protokół leczenia pacjentów dorosłych -klasaII i klasa III ”
  ADVANCE -prof. Bernardo Garcia
 • „Zadania i wyzwania w stomatologii i medycenie”
  część I- Exceptional Dental 2014- IAO
 • „Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego ”
  sesja V – dr Larry Brown DDS
 • „Skuteczny finishing w ortodoncji: kliniczne podpowiedzi i sztuczki ”
  dr Vittorio Cacciafiesta
 • „1st International Orthodontic Symposium 2017 Kiev ”
 • „BSCOSO Spring Course / TMJ: Physical Therapy, Orthodontics, Surgery (18 Europen CME credits (ECMEC) Vilnius, Lithuania 2017”
  Prof. Mariano Rocabado, Prof. Florencio Monje, Dr Ioan Barbur, Evija Griskevica
 • „Orthodontic Treatment Based on Occlusion Plane Control: A Key for Successful Treatment of Different Types of Malocclusion With or Without Dysfunctional Problems”
  Prof. Sadao Sato
 • „Powrót do esencji:ortodoncja i funkcja zgryzu”
  dr Daniela Storino
 • „Dzisiejsza ortodoncja. Droga do zdrowia ludzi”
  konferencja 15 grudnia 2017
 • „Kraniodoncja-Aparat A.L.F.”
  dr Beata Hołówko
 • „Model Profesjonalnej Obsługi w Recepcji ”
  Instytut Dentway
 • „Functional appliances: when and how to use them”
  Prof. Andrea Deregibus
 • „Ortodoncja a przyzębie.-ACE Acaedmy of continuous education of orthdontists ”
  Lwów
 • „Международная конференция молодых ортодонтов’’ Open your imagination about TMD/TMJ – диплом учителя – Międzynarodowa konferencja młodych ortodontów-dyplom lektora
 • „Kompleksowe szkolenie dysfunkcji SSŻ w gabinecie Ortodonty”                                                                                                                           Dr Randall Moles
 • „Leczenie przypadków ortognatycznych: od diagnozy do zabiegu chirurgicznego”                                                                                          Prof. Nazan Kucukkeles
 • „ Kiedy i jak leczyć wady klasy II”                                                                                                                                                                                 Prof. Nazan Kucukkeles
 • „ Leczenie klasy III. Mechanika asymetryczna. Leczenie interdyscyplinarne nasilonych wad u pacjentów dorosłych”                              Dr Chris Chang
 • „ 21 Zjazd PTO i III Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej
 • „ System Benefit-współczesne możliwości zakotwienia szkieletowego w leczeniu ortodontycznym i ortopedycznym”                                Dr Irene Kapogianni
 • „ Leczenie czynnościowe za pomocą trainerów” dr Veronique Barthet-Favart
 • „ Zakotwienie szkieletowe za pomocą tymczasowych mini implantów ortodontycznych (TADS): od badań do praktyki klinicznej”         Dr Giorgio Iodice
 • „ Estetyka i Biomechanika w Ortodoncji. Nauka +Biologia+Doświadczenia” Prof. Ravindra Nanda
 • „Funcjonal appliances: when and how to use them” Dr Prof. Deregibus
 • ,,Ortodoncja w 3 D i system H4,,                                                                                                                                                                                    Dr Daniela Storino
 • ,,Leczenie ortodontyczne przy użyciu mini implantów,,                                                                                                                                            Dr Daniela Storino
 • ,,Innovative concepts of modern anchorage,,                                                                                                                                                               Dr Bjórn Ludwig
 • ,,Technika odcinkowa w efektywnym leczeniu ortodontycznym,,                                                                                                                       Prof. Nazan Kucukkeles
 • ,,V Simpisio Internacional de Ortodoncia de la Universidad de Salamanca,,                                                                                                               by Dr Alberto Albaladejo
 • System Benefit-współczesne możliwości zakotwienia szkieletowego w leczeniu ortodontycznym i ortopedycznym”    kurs praktyczny    Dr Irene Kapogianni
 • ,,Przygotowanie oraz zastosowanie fibryny bogatopłytkowej,,                                                                                                                                  Dr Ewa Ignaczak
 • ,,Gospodarowanie tkankami miękkimi,,                                                                                                                                                                     Soft Tissue Institute Dr. Michał Szutkowski
 • ,,Fizjoterapia w stomatologii, zaburzenia kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu holistycznej terapii zespołu logopedyczno-ortodontyczno-fizjoterapeutycznego,,                                                                                                                                                                         Mgr Ewelina Mendala-Kwoczek, Mgr Jolanta Wikaryjczyk
 • ,, 11th World Implant Orthodontic Conference & 10th AREO International Congress Improving Orthodontic Treatment – An Interdisciplinary Approach” Prof. Dr. Junji Sugawara , Prof. Dr. Irina ZETU
 • ,, Niechirurgiczna Ekspansja Szczęki z Użyciem Szczękowego Ekpandera Kości (MSE) Prof. Won Moon
 • ,, EOS 2019 Congress –  European Orthodontic Society Congress” Nice, France  provide 20 Continuing Professional Development points
 • ,, Ortodoncja w 3D i System H4″ Dr Daniela Storino
 • „Kompozytowa rehabilitacja estetyczna” lek. dent. Dawid Piusk
 • ” Odbudowy bezpośrednie w odcinku bocznym” dr Karol Babiński
 • ”Holistyczne podejście do leczenia wad zgryzu. Czyli jak pomóc sobie i pacjentom żeby leczyć łatwiej, szybciej i bardziej stabilnie” dr n. med. Katarzyna Becker, dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska

Szukaj