Czy można żyć bez stawu skroniowo-żuchwowego?

Stawom skroniowo-żuchwowym poświęca się relatywnie niewiele uwagi co zupełnie nie odzwierciedla ich roli fizjologicznej. Stawy te są bowiem niezastąpione w procesie przyjmowania pokarmów, przy oddychaniu, przełykaniu śliny i w mowie.
Właściwa pozycja w ssż warunkuje prawidłową postawę ciała.

 

Prezentacja przypadku.
Pacjent zgłosił się w celu konsultacji stawów skroniowo-żuchwowych. Dolegliwości bólowe pssż.

 

lek. stomatolog Aleksandra Gabren Syller

• TMD – (dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa), nieprawidłowa okluzja i artykulacja, nieprawidłowa pozycja żuchwy do szczęki , droga żuchwy zbaczająca w prawą stronę, kompresja w prawym i lewym ssż (staw skroniowo-żuchwowy)
• z powodu znacznej kompresji w ssż -nawykowe wysuwanie żuchwy (z powodu dolegliwości bólowych pacjent nie zwiera prawidłowo szczęk )
• parafunkcja ust: nagryzanie warg, błony śluzowej języka
• mięśnie bolesne: m. żwacz prawy, m. nadgnykowy tylni brzusiec prawy, m. potyliczny lewy, m. MOS lewy, m. skrzydłowy boczny i przyśrodkowy (prawo,lewo)
• znaczna asymetria twarzy
• szczęka znacznie zwężona poprzecznie i strzałkowo
• przechylona płaszczyzna zgryzu
• linia pośrodkowa zaburzona
• brak prowadzenia kłowego

mgr Maciej Iwanowski
• ból okolicy pssż,
• ograniczenie odwodzenia z lateralizacją do prawej,
• ból odcinka C kręgosłupa z ograniczeniem p rotacji
• odbarczenie ssż,
• mobilizacja ślizgu przedniego pssż,
• trakcja odcinka C kręgosłupa


Zobacz też: