Implanty – warto wiedzieć!

Dentysta stomatolog Warszawa Ursynów ADENTIS / Informacje i porady / Porady stomatologiczne /

Kto może mieć wszczepione implanty?

Implanty można wszczepiać wszystkim ogólnie zdrowym osobom dorosłym, posiadającym odpowiednią ilość i jakość kości w miejscu planowanego umieszczenia wszczepu:

  • osoby dorosłe – warunkiem podjęcia takiego leczenia jest zakończenie rozwoju i całkowite ukształtowanie kości szczęk,
  • osoby ogólnie zdrowe – ogólny stan zdrowia ma istotny wpływ na powodzenie leczenia; przebyte lub obecne choroby ogólne takie jak: nieustabilizowana cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, osteoporoza, itp. mają negatywny wpływ na proces osteointegracji (wgajania implantu) i gojenie ran;
  • osoby posiadające odpowiednią ilość i jakość kości – prawidłowa, zdrowa tkanka kostna stanowi podłoże dla wszczepu, od jej ilości i jakości zależy w dużej mierze powodzenie leczenia.

Problemem są: zanik wyrostka zębodołowego i niewystarczające ilość miejsca wszczepu.

Nie są to problemy nie do rozwiązania – z pomocą przychodzą nam w takiej sytuacji nowoczesne metody chirurgii przed implantacyjnej.

W celu zachowania najwyższych standardów i w trosce o komfort i bezpieczeństwo pacjenta.
Zabieg implantacji, odbywa się w warunkach pełnej aseptyki w trzyosobowym zespole: Dr Marek Rybicki – chirurg szczękowy, asystentka chirurgiczna – asysta czynna, asystentka stomatologiczna – asysta bierna.

Czy wszczepianie implantów jest bolesne?

Zabieg wszczepiania implantów jest prowadzony w znieczuleniu miejscowym – jest zatem bezbolesny. Natomiast dzięki delikatności i precyzji techniki operacyjnej jego uciążliwość dla pacjenta jest porównywalna do zabiegu ekstrakcji zęba.

Czy wszczepy mogą całkowicie zastąpić naturalne uzębienie?

Uzupełnienia oparte na wszczepach pozwalają na uzyskanie bardzo dobrego efektu estetycznego i skutecznego odtworzenia czynności żucia. Warto pamiętać, że uzupełnienia oparte na implantach są zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ tylko one zapewniają pacjentowi trwały wynik leczenia, komfort użytkowania oraz są w stanie całkowicie zastąpić uzębienie naturalne.

Jakie komplikacje mogą wystąpić po zabiegu?

Prawidłowo przeprowadzony zabieg wszczepienia implantów, przy korzystnych warunkach ogólnych oraz panujących w jamie ustnej pacjenta nie niesie zwykle żadnego ryzyka. Powszechnie po zabiegu implantacji mogą pojawić się niewielkie, przejściowe dolegliwości bólowe oraz obrzęk tkanek miękkich. Aby nie dopuścić do wystąpienia późniejszych powikłań, pacjenci prze kilka dni po zabiegu przyjmują antybiotyk.

Jaka jest trwałość implantów?

Sam implant jako taki jest niezniszczalny. Ponieważ jednak jest to wszczep umieszczony w żywym organizmie, część reakcji na obce ciało jakim jest implant, zależy od stanu organizmu użytkującego. Jeśli w trakcie użytkowania wszczepu pojawią się u pacjenta jakieś czynniki ogólne, na przykład choroby lub nałogi, wówczas mogą one mieć negatywny wpływ na efekt terapii. Inaczej wygląda kwestia części protetycznej, obejmowanej zwykle gwarancją. Jako element materialny może ona ulegać zużyciu, co wiąże się z koniecznością okresowej wymiany niektórych jej części, np. części z porcelany.

Czy higiena jamy ustnej jest ważna?

Higiena jamy ustnej odgrywa bardzo ważną rolę w powodzeniu leczenia implantologicznego. Jeżeli implanty dentystyczne mają długo spełniać swoją rolę, zadaniem pacjenta jest utrzymanie wzorowej higieny jamy ustnej. Zdanie to wymaga samodyscypliny i ścisłej współpracy z lekarzem, a zaczyna się tuż po zakończeniu zabiegu – przez 2 godziny nie należy jeść, a unikanie potraw gorących jest wskazane przez cały dzień. Bardzo ważne jest unikanie palenia tytoniu (przynajmniej w ciągu 48 godzin po zabiegu), ograniczenie potraw sprzyjających gromadzeniu się płytki nazębnej. Jako że zanieczyszczenia gromadzące się wokół implantu, stanowiąc zbiorowisko bakterii, mogą doprowadzić do rozwoju zakażenia i w skrajnych przypadkach do odrzucenia wszczepu, wskazany jest jak najszybszy powrót do delikatnego mycia zębów. Pomocne w pielęgnacji jest 203 krotne w ciągu dnia płukanie jamy ustnej płynem dezynfekującym. To na początek, ale ważne jest by prawidłowa higiena jamy ustnej była utrzymywana przez cały czas korzystania z uzupełnień opartych na implantach. Sprzyja temu regularne zgłaszanie się na zabiegi profesjonalnego oczyszczania zębów, często łączone z wizytą kontrolną.

Jak na leczenie implantami wpływa palenie papierosów?

Palenie tytoniu pogarsza zdolności regeneracji tkanek, w związku z tym obniża istotnie szanse pozytywnego rokowania co do przyjęcia i długotrwałego utrzymania wszczepu. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko odrzucenia implantu czterokrotnie. Przyczynia się również do łatwiejszego odkładania się trudnych do usunięcia osadów na zębach i uzupełnieniach protetycznych.

 

dr Aleksandra Gabren

dr Walery Tarnawski