LUBIĘ & NIE LUBIĘ

Bonding jest to pokrycie zęba materiałem kompozytowym bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta. Według badań naukowych trwałość jest zależna od tego z jakich materiałów jest wykonany bonding i jak pacjent dba o swoje zęby po Bondingu. Ja dorzucę z własnych obserwacji, że istotna jest również okluzja czyli zgryz pacjenta. W nieprawidłowych warunkach zwarciowych taka odbudowa kompozytowa niestety ulega stałej dewastacji. Mam pacjentów u których Bonding utrzymuje się w buzi, już od kilkunastu lat. Osobiście nie lubię i nie zrobiłabym sobie odbudowy metodą Flow injection na zębach bocznych. W odcinku przednim zastanowiłabym się, bo jest to zależne od warunków wejściowych z jakimi pacjent się zgłasza. Bonding jest również trudniejszy do wykonania ponieważ całą pracę wykonuje manualnie lekarz w buzi pacjenta! Tylko lekarz, który ma zdolności manualnie może ten zabieg wykonać estetycznie i prawidłowo!