Zaplanwanie prawidłowo wykonanej pracy protetycznej czasami jest bardziej pracochłonne niż wykonanie tego w ustach pacjenta. Należy przy planowaniu przewidzieć i zaplanować wszystkie detale. Pamiętać , również trzeba, że nie tylko o efekt estetyczny należy zadbać ale równiż o funkcję jaką spełniają zęby jako narząd żucia. Ponieważ bez funkcji żadna estetyka w jamie ustnej nie przetrwa. Należy na pacjenta spojrzeć całościowo jak na całego człowieka, nie jak na pojedynczy ząb.

Symetria twarzy.

obrazek obrazek
Symetria pionowa. Symertia pozioma.

Symertia pozioma.

Idealna pozycja dla brzegów siecznych górnych zębów (tzw. linii zgryzowej przedniej) powinno być równoległa do poziomej płaszczyzny oraz linii źrenic.

Symertia pionowa.

Symetria  względem  linii  środkowej twarzy ma duże znaczenie  dla całego uśmiechu.  Gdy nie można uzyskać tego  w 100%, powinna zostać stworzona iluzja symetrii ,dzięki symetrycznemu ustawieniu dwóch pierwszych zębów (symetria i wielkość jedynek ma nadrzędne znaczenie dla estetyki uśmiechu). Następnie w miarę możliwości  należy ustawić symetrycznie kolejne zęby położone blisko linii środkowej. Im dalej od linii pośrodkowej, asymetria jest mniej zauważalna dla naszych rozmówców.

obrazek
obrazek

obrazek

obrazek

Szerokości zęba do długości.

obrazek

Symetria w obrębie zębów.

obrazek obrazek
Proporcje w ustawieniu zębów.

 Proporcje szerokości zębów.

 

Brak estetyki czerwonej może zniszczyć całą pracę.

obrazek obrazek
  Brak symetrii między prawą i lewa stroną. Brak symetrii miedzy prawą i lewą stroną. 

Zaplanwanie prawidłowo wykonanej pracy protetycznej czasami jest bardziej pracochłonne niż wykonanie tego w ustach pacjenta. Należy przy planowaniu przewidzieć i zaplanować wszystkie detale. Pamiętać , również trzeba, że nie tylko o efekt estetyczny należy zadbać ale równiż o funkcję jaką spełniają zęby jako narząd żucia. Ponieważ bez funkcji żadna estetyka w jamie ustnej nie przetrwa. Należy na pacjenta spojrzeć całościowo jak na całego człowieka, nie jak na pojedynczy ząb.

 Symetria twarzy.

obrazek obrazek
Symetria pionowa. Symertia pozioma.

Symertia pozioma.

Idealna pozycja dla brzegów siecznych górnych zębów (tzw. linii zgryzowej przedniej) powinno być równoległa do poziomej płaszczyzny oraz linii źrenic.

Symertia pionowa.

Symetria  względem  linii  środkowej twarzy ma duże znaczenie  dla całego uśmiechu.  Gdy nie można uzyskać tego  w 100%, powinna zostać stworzona iluzja symetrii ,dzięki symetrycznemu ustawieniu dwóch pierwszych zębów (symetria i wielkość jedynek ma nadrzędne znaczenie dla estetyki uśmiechu). Następnie w miarę możliwości  należy ustawić symetrycznie kolejne zęby położone blisko linii środkowej. Im dalej od linii pośrodkowej, asymetria jest mniej zauważalna dla naszych rozmówców.

obrazek
obrazek

obrazek

obrazek

Szerokości zęba do długości.

obrazek

Symetria w obrębie zębów.

obrazek obrazek
Proporcje w ustawieniu zębów.

 Proporcje szerokości zębów.

Brak estetyki czerwonej może zniszczyć całą pracę.

obrazek obrazek
  Brak symetrii między prawą i lewa stroną. Brak symetrii miedzy prawą i lewą stroną.