Wada zgryzu może zaburzać estetykę twarzy. Wada zgryzu , która spowodowana jest cofnięciem żuchwy zmienia profil całej twarzy.Po leczeniu ortodontycznym można przywrócić prawidłowy kształt twarzy.

obrazek

 

Klasa II kostna

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

obrazek

Kostne wady zgryzu określa się na podstawie nieprawidłowej pozycji żuchwy:

- kostna KL.III -gdy żuchwa jest wysunięta
- kostna KL.II- gdy żuchwa jest cofnięta

 

obrazek

obrazek

 

 

obrazek obrazek
Wada zgryzu dotylnia KL. II  Wada zgryzu doprzednia KL.III