Nakłady są alternatywą dla koron i wkładów.

 Umożliwiają odbudowę zęba z pozostawieniem maksymalneji ilości  tkanek własnych zęba -bez szlifowania. 

obrazek obrazek
obrazek obrazek


        Ząb po leczeniu endodontycznym.                                                          Onlay porcelanowy.

Jeżeli po leczeniu kanałowym zostaje zbyt mało tkanek twardych zęba , należy koniecznie wzmocnić taki ząb.

Najabardziej polecane jest odbydowanie zęba pokrywające powierzchnię górną zęba tj. żującą. Dzięki temu zabezpieczymy zęba przed ewentalnym połamaniem.

obrazek

Liczba zębów leczonych kanałowo z pokrytymi guzkami, które przetrwały w jamie ustnej i nie połamały się , jest sześć razy większa niż zębów w przypadku których nie pokryto guzków żujących. tj. górnych.  Dlatego pozostawienie zęba bez pokrycia  guzka powinno być starannie rozważone. 
    Dotyczy to zwłaszcza zębów przedtrzonowych górnych, w których rozmiar korony zęba powoduje, że po leczeniu kanałowym pozostają cienkie ściany zęba podatne na złamania.

  •   Ząb o grubości ściany większa niż 2 mm można  rozważyć i pozostawić bez pokrycia powierzchni żującej tj. górnej. Rozpatrujemy to indywidualnie.
  •   Natomiast ząb o grubość ściany  mniejsza niż 2 mm może grozić w przyszłości złamaniem. Należy wykonać odbudowę z pokryciem guzków.
obrazek obrazek obrazek
Ścianka zęba mniej niż 2mm. Pomiar specjalnym narzędziem  Wyłamana ścianka zęba

Nakładów używa się do odtwarzania zębów lub do wypełnienia ubytków.

Uzupełnienia inlay i onlay wykonywane są z:

  • kompozytu,
  • porcelany
  • złota.

obrazek 

Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym przy rozległej utracie tkanek twardych powinna być zakończona precyzyjną odbudową. Jeżeli to jest możliwe to nakładem.

W Centrum Adentis starmy się aby leczenie protetyczne nie było większą utratą tkanek niż już sam pacjent trafił do gabinetu.

Choroba nie może być gorsza od leczenia.

obrazek obrazek
Model gipsowy : opracowanie zęba pod nakład Nakład porcelanowy na modelu gipsowym

obrazek

obrazek

 Ząb po leczeniu kanałowym.  Odbudowa nakładem.

Gotowe nakłady (inlay, onlay) umacnia się w ubytkach cementami lub specjalnymi materiałami klejącymi. 
Możliwe jest to dzięki najnowszej technologii, dzięki działaniu sił adhezji, czyli przyklejaniu nakładu do zęba.

obrazek obrazek
 Przymiarka nakładu porcelanowego.  Nakład porcelanowy.

Nakłady ( inley, onlay) umożliwiają

  • precyzyjne odtworzenie powierzchni żującej zęba,
  • pełne włączenie zęba w proces żucia pokarmów,
  • idealne odtworzenie punktów stycznych,
  • oraz zachowanie odpowiedniej higieny.
obrazek obrazek obrazek
 Model gipsowy.  Nakład porcelanowy na modelu gipsowym  Precyzyjne odtworzenie rzeźby zęba

Po leczeniu kanałowym zębów bocznych czasami niemożliwa jest odbudowa wypełnieniem kompozytowym ponieważ utrata tkanek zęba jest zbyt duża. Wówczas najlepszym sposobem na zachowanie zęba po leczeniu kanałowym jest odbudowa protetyczna nakładem ceramicznym. Dotyczy to zwłaszcza zębów trzonowych i przedtrzonowych, które biorą udział w procesie żucia, co powoduje występowanie dużych sił działających na zęba. Jeżeli ząb ma niewiele tkanek własnych to może dojść do naprężeń i odłamania ścianki zęba. Prawidłowa rekonstrukcja zęba po leczeniu kanałowym gwarantuje sukces w leczeniu kanałowym.

obrazekNakład ceramiczny

obrazek obrazek
Model gipsowy przedstawia opracowany ubytek Nakład kompozytowy - praca na modelu

Endokorona

obrazek

obrazek
obrazek obrazek

W przypadku rozległej utraty tkanek twardych zęba, aby jeszcze bardziej nie szlifować i zcinać ostatnie tkanki wykonujemy endokorony mocowane adhezyjnie.