Włókno szklane

obrazek

We współczesnej stomatologii od lat widoczny jest trend estetycznego, minimalnie inwazyjnego leczenia, w którym coraz częściej stosuje się włókna szklane.

Obecnie włókna szklane mają zastosowanie w praktycznie każdej dziedzinie stomatologii. Można stosować włókna szklane do: wzmocnienia struktur tkanek twardych zęba przy rozległych uszkodzeniach, wzmocnienia i odbudowy tkanek zęba po leczeniu endodontycznym. Włókna szklane są używane również do wzmocnienia oraz naprawy ruchomych protez płytowych i ruchomych aparatów ortodontycznych, wykonania aparatów retencyjnych po leczeniu ortodontycznym, naprawy i wykonania stałych uzupełnień protetycznych, wzmocnienia uzupełnień tymczasowych, wykonania stałych uzupełnień bezpośrednich w różnych sytuacjach klinicznych, szynowania zębów rozchwianych po urazach lub chorobach przyzębia.  Stosowanie włókien szklanych jest możliwe dzięki takim ich unikalnym cechom jak estetyka (białe lub przezroczyste), trwałość i odporność na uszkodzenia, możliwość dopasowania poprzez swoją uniwersalność, elastyczność, komfort pracy dla lekarza i komfort użytkowania dla pacjenta.
Włókna szklane umożliwiają lekarzom stosowanie minimalnie inwazyjnej stomatologii, w której szczególną troskę przywiązuje się do zachowania w stanie nienaruszonym lub tylko minimalnie naruszonym zdrowych tkanek zęba tak długo, jak jest to możliwe i stosuje się takie procedury stomatologiczne, które są odwracalne.

MOST NA WŁÓKNIE SZKLANYM

Aby uzupełnić brakujące zęby w klasycznej protetyce lekarz musi oszlifować dwa sąsiednie zęby. Często w wyniku tej preparacji zęby obumierają i należy je leczyć kanałowo przez korony. Dlatego aby uniknąć szlifowania zębów wykonujemy most na włóknie szklanym. Szczególnie jest to ważne u osób młodych, bez zawiązków zębów stałych.obrazek
Mosty na włóknach szklanych są alternatywą dla implantów. Mosty na włóknach szklanych mogą być wykonywane również bezpośrednio po usunięciu zęba, jako uzupełnienie tymczasowe. Dostawiany ząb jest przyklejany do zębów graniczących z luką przy pomocy włókien szklanych i odbudowany jest z materiału  kompozytowego. 
Mosty na włóknach szklanych, bez szlifowania, są nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych mostów i dla implantów. Z punktu widzenia pacjenta jest także bardzo ważne, że most na włóknie szklanym może być wykonany  podczas jednej wizyty, a koszt takiej pracy jest znacznie niższy niż inne alternatywne rozwiązania.
obrazek      obrazek
    
Most na włóknie strona prawa i lewa.             Preparacja pod mosty na włóknach.

obrazek   obrazek
Pacjent nie ma zawiązków zębów stałych dwójek

Mosty na włóknie szklanym uzupełniające braki.

obrazek

Brak zęba przedtrzonowego można uzupełnić mostem kompozytowym na włóknie szklanym. Dzięki tekiemu rozwiązaniu zęby nie wymagają szlifowania a jedynie niewielkiej preparacji.

obrazek

obrazek

obrazek

Most na włóknie w ustach.  Most na włóknie na modelu.  Widok na most na włóknie.
obrazek obrazek  obrazek
Most na włóknie szklanym bez szlifowania zębów z boku .  Preparacja na zębach  Most w ustach.

Most na włóknie -kontrola po 2 latach.

obrazek

Dostawiona jedynka górna.

obrazek obrazek

obrazek

obrazek obrazek obrazek

Most na włóknie dostawiony ząb 4 górna.

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

SZYNOWANIE ZĘBÓW  - WŁÓKNEM SZKLANYM

Włókna sztuczne stanowią dobrą stabilizację dla rozchwianych zębów.

obrazek       obrazek

U osób z chorobą przyzębia zwaną paradontozą, aby jak najdłużej zachować rozchwiane zęby, łączymy zabiegi higieniczne z szynowaniem zębów ze sobą, za pomocą włókna szklanego pomaga to w odbudowie kości, a tym samym wzmacnia ich utrzymanie w zębodołach. 

obrazek obrazek
Szynowanie zębów paradontycznych włóknem szklanym. Szynowanie zębów siatką z włókna szkalnego.

ODBUDOWA ZĘBA NA WŁÓKNIE SZKLANYM

Zęby po leczeniu endodontycznym mają często znaczne uszkodzenia tkanek twardych, dlatego można je wzmocnić włóknem szklanym. Lekarz stomatolog wraz z pacjentem podejmuje decyzję o sposobie leczenia. W dobie zaawansowanych systemów wiążących i coraz doskonalszych materiałów złożonych należy zastanowić się czy wzmocnienie struktur zęba z dodatkowym zastosowaniem włókien sztucznych czy innego rodzaju materiałów jest wskazane w danym przypadku czy nie.

obrazek obrazek
   Wkłady z włókna szklanego

    Korony kompozytowe tymczasowe

obrazek Włókno szklane przed oszlifowaniem.

Cena:  
Most na włóknie szklanym za 1 pkt. (całość 1500zł) 500 zł
Szynowanie zębów - cena za 1 ząb 100 zł  
Szynowanie zębów włóknem szklanym 6 zębów 500 zł