Diagnoza i plan leczenia

Dentysta stomatolog Warszawa Ursynów ADENTIS / Usługi i Ceny / Ortodoncja bez ekstrakcji / Diagnoza i plan leczenia

W Gabinecie Adentis 90 % pacjentów w pierwszej fazie nosi aparaty ortopedyczne, leczone są stawy skroniowo-żuchwowe następnie ustawiane są zęby.

Wszystkie niżej wymienione badania są dopiero podstawą do napisania planu leczenia ortodontycznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłową funkcję całego układu czaszkowego. Plan leczenia oparty jest na fizjologicznej pozycji szczęki do żuchwy- najpierw korygowana jest to pozycja kości a następnie szeregowane są zęby. Plan leczenia obejmuje wstępny plan protetyczny -tj. sposób i możliwość odbudowania braków zębowych. Przed leczeniem ortodontycznym jest wykonywane kompleksowe leczenie zachowawcze (jeżeli pacjent jest kierowany z innego gabinetu -lekarz prowadzący jest włączony do przygotowania pacjenta do leczenia , pisemnie dostaje sugestie co do zakresu leczenia zachowawczego przed leczenie ortodontycznym i po leczeniu ortodontycznym. Starte zęby własne pacjenta są często odbudowywane przed lub w trakcie leczenia ortodontycznego.

Aby rozpocząć leczenie ortodontyczne po konsultacji ortodontycznej należy skompletować następujące badania w celu postawienia prawidłowej diagnozy.

rtg cefalometryczne

 

W Gabinecie Adentis są wymagane :

  • Pantomogram –pokazuje nam ogólny stan wszystkich zębów, zawiązków zębów oraz struktur je otaczających takich jak kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowo-żuchwowe i częściowo zatoki szczękowe, jest również pomocne w ocenie wad rozwojowych, urazach i nowotworach. Za pomocą pantomogramu można ustalić – ubytki próchnicowe na powierzchniach stycznych , nie widoczne w jamie ustnej, zmiany okołowierzchołkowe – stany zapalne w kości , zęby zatrzymane, dodatkowe  oraz  nadliczbowe, zęby leczone kanałowo.

pantomogram

Pantomogram cyfrowy w Gabinecie ADENTIS  emitują bardzo niską dawkę promieniowania o wiele bezpieczniejszą w porównaniu z tradycyjną radiografią (mniejszą nawet o 70% od pantomogramów tradycyjnych).

  • Zdjęcie cefalometryczne  (Tele RTG) to obraz radiologiczny części twarzowej czaszki z boku, przedstawia struktury kostne , tkanki miękkie pacjenta, odcinek szyjny kręgosłupa Cefalogramy są wykonywane według odpowiednich procedur dzięki temu powiększenie, zwykle wynosi 10% (1:1,1 x). Służą do oceny i pomiarów całej czaszki, przedstawiają: położenie szczęki do żuchwy, pozycje siekaczy, rotacje żuchwy, migdały podniebienne i gardłowy, drogi oddechowe czy są zwężone czy prawidłowe, czy szczęka , żuchwa jest za krótka czy cofnięta czy za krótka i cofnięta. Dopiero po takiej analizie można postawić diagnozę dla pacjenta.
cefalometria rtg cefalometryczne

Modele diagnostyczne – wykonuje się w pracowni technicznej , jest to gipsowy odlew zębów. Podczas wizyty lekarz pobiera na łyżkach masą odcisk szczęki i żuchwy.

modele diagnostyczny szczęki model diagnostyczny żuchwy
Model diagnostyczny szczęki  Model diagnostyczny żuchwy


 

RTG Czaszki AP/PA – Zdjęcie służy do oceny stanu kości całej twarzoczaszki. Do oceny symetrii, zniekształceń czaszki na poziomie zgryzowym i czaszkowym, jak również do oceny rotacji i przemieszczenia żuchwy, wszelkich asymetrii występujących w obrębie tego rejonu. Nieprawidłowości w stawie skroniowo-żuchwowym.

aparat oryodontyczny rtg czaszki

staw żuchwowy

rtg PA czaszki

Montaż modeli diagnostycznych w artykulatorze w pozycji neuromięśniowej -fizjologicznej dla stawu skroniowo-żuchwowego, prawidłowo pozycja szczęki do żuchwy , bez wymuszenia które powodują nieprawidłowo ustawione zęby. Pacjent jest po deprogramacji i fizjoterapii mięśnie i stawu skroniowo- żuchwowego w Gabinecie Adentis.

 


Zobacz też: