osiadanie protezProblem osiadania protez dotyczy pacjentów użytkujących protezy akrylowe – częściowe i całkowite.
Dlatego ten rodzaj protez jest nazywany osiadającymi.

Na czym to zjawisko polega ?
Jest to zanik kości wyrostków zębodołowych, w których były osadzone zęby.
Tuż po utracie zęba miejsce po nim zarasta i pokrywa się dziąsłem.
Ma ono kształt wału, którego brzeg jest początkowo równy w całej szczęce.
Z czasem ulega obniżeniu – co spowodowane jest zanikiem podpory dziąsła czyli kości.
Dzieje się tak dlatego, że siły żucia są przenoszone przez protezę bezpośrednio na dziąsło i kość wyrostka, które nie są przystosowane do tego.
W przypadku prawidłowo wykonanych i użytkowanych protez całkowitych zanik wyrostka jest w miarę równomierny ale nieunikniony.
U jednych pacjentów będzie szybszy u innych wolniejszy.
W miarę zaniku wyrostka proteza będzie coraz bardziej opierała się na swoich brzegach i wrzynała w dziąsło powodując dolegliwości bólowe.
Ponadto pogarsza się utrzymanie protez do podłoża – czyli zaczynają się ruszać.
Dlatego po jakimś czasie należy podścielić protezy.

protezy akrylowe

 

Podścielenie polega na uzupełnieniu w protezie tworzywem miejsca po tkankach, które zanikły. Wtedy proteza na całej powierzchni będzie równomiernie przylegała do dziąseł.

W przypadku protez częściowych osiadanie stwarza dodatkowo poważne zagrożenie dla zębów, które sąsiadują z protezą uzupełniającą utracone zęby.
Wraz z zanikiem kości wyrostka zębodołowego zęby tracą oparcie i zaczynają się ruszać, aż w końcu muszą zostać usunięte a w ich miejsce zęby dostawione do protezy.
Po kilku latach następne itd. do utraty wszystkich zębów.

Dlatego należy stosować, o ile jest taka możliwość, protezy nie osiadające lub uzupełnienia stałe. Są to rozwiązania droższe ale bardziej komfortowe i nie powodujące utraty dalszych zębów.

Cena

Podścielenie protezy 250zł

 

Centrum ADENTIS ZAPRASZA

dla STAŁYCH pacjentów

KARTA RODZINNA – 10% – 15% TANIEJ