ZNIECZULENIE OGÓLNE – INFORMACJE DLA PACJENTA

Znieczulenie jest działaniem medycznym, polegającym na wprowadzeniu pacjenta w stan bezbolesności przy pomocy bądź to uśpienia, bądź przerwania przepływu impulsów nerwowych (blokady)

Znieczulenie ogólne z intubacją dotchawiczą.

Znieczulenie to jest najbardziej polecanym rodzajem znieczulenia ogólnego w stomatologii. Występuje pełna drożność dróg oddechowych z brakiem możliwości aspiracji do nich ciała obcego. W trakcie zabiegu pacjent sam oddycha lub jest sztucznie wentylowany. Proces budzenia jest bardzo szybki.

Ważne jest również, aby wstrzymać się od posiłków na 6 godzin przed znieczuleniem oraz, że pacjent musi przyjść z osobą towarzyszącą, która pomoże w drodze powrotnej. Po zabiegu chory powinien mieć zapewnioną opiekę pielęgniarską i dopiero po ustabilizowaniu się wszystkich funkcji życiowych organizmu, może w towarzystwie osób trzecich wrócić do domu.

Jakie informacje są niezbędne dla anestezjologa?

 • Przebyte choroby (serca, płuc, tarczycy, astma, choroby psychiczne, zapalenia żył, częste infekcje, choroby nowotworowe, cukrzyca, choroby neurologiczne itp.)
 • Przebyte operacje (kiedy, z jakiego powodu, jaki rodzaj znieczulenia, ewentualne powikłania podczas znieczuleń lub w okresie pooperacyjnym)
 • Uczulenia na leki i pokarmy
 • Aktualnie przyjmowane leki i ich dawki
 • Nałogi
 • Ewentualna ciąża

Absolutnie niezbędne jest udzielenie wyczerpujących i prawdziwych odpowiedzi wszelkie pytania.

Ankieta anestezjologiczna

W celu umożliwienia najbezpieczniejszej i najwłaściwszej metody znieczulenia uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie poniższej ankiety.
Prosimy o zakreślenie odpowiedzi tak lub nie.
W przypadku odpowiedzi tak prosimy o szczegółową informację w rubryce – Uwagi pacjenta. Lekarz anestezjolog wyjaśni wszelkie wątpliwości w trakcie wizyty przedoperacyjnej. Uprzejmie prosimy na wyrażenie zgody na proponowane metody znieczulenia oraz potwierdzenie tego własnoręcznym podpisem.

Imię …………………….
Nazwisko ……………………

 • czy chorowała Pani/Pan na serce lub choroby układu krążenia? (choroba wieńcowa, zawał serca, nadciśnienie, wada serca, niewydolność krążenia, żylaki kończyn dolnych, zapalenia żył)
  tak nie
 • czy chorowała Pani/Pan na choroby płuc? (zapalenie płuc, gruźlica, częste zapalenia oskrzeli, astma, rozedma płuc, kaszel nawracający, duszność)
  tak nie
 • czy jest Pani/Pan na coś uczulona? (katar sienny, wysypka, uczulenie na leki, pokarmy, substancje chemiczne itp.)
  tak nie
 • czy chorowała Pani/Pan na choroby układu nerwowego? (padaczka, bóle głowy, bóle korzonkowe, omdlenia, drgawki, udar, utraty świadomości, porażenia)
  tak nie
 • czy chorowała Pani/Pan na choroby wątroby? (żółtaczka, marskość)
  tak nie
 • czy chorowała Pani/Pan na nerki? (kamica, zapalenie nerek, częste infekcje dróg moczowych)
  tak nie
 • czy chorowała Pani/Pan na zaburzenia metaboliczne lub hormonalne? (nadczynność lub niedoczynność tarczycy, cukrzyca, inne)
  tak nie
 • czy choruje Pani/Pan na inne, nie wymienione choroby?
  tak nie
 • czy przyjmuje Pan/Pani jakieś leki? – jeżeli tak, proszę podać nazwę i dawkę
  ……………………
 • czy była Pani/Pan znieczulana do jakiegokolwiek zabiegu i czy znieczuleniu towarzyszyły jakieś powikłania?
  tak nie
 • czy pali Pan/Pani papierosy?
  tak nie
 • czy nadużywa Pan/Pani alkohol?
  tak nie

Uwagi pacjenta
……………………

UWAGA!

 • Ze względu na Państwa bezpieczeństwo prosimy o pozostawanie na czczo (tzn. bez jedzenia i picia) przez co najmniej 6 godzin przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Jeżeli zostaną Państwu zlecone leki doustne, które należy przyjąć przed zabiegiem, można je popić 1-2 łykami płynu nie gazowanego.
 • Jeżeli używa Pani/Pan protez zębowych lub szkieł kontaktowych, uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym lekarza anestezjologa
 • Jeżeli podejrzewa Pani lub wie, że jest w ciąży, prosimy powiadomić o tym lekarza anestezjologa.
 • Jeżeli ma Pani polakierowane paznokcie, prosimy o zmycie lakieru.

OŚWIADCZENIE PACJENTA

Wyrażam zgodę na zaproponowane znieczulenie ogólne, przewodowe lub miejscowe. Zgadzam się także na towarzyszące znieczuleniu postępowanie (wkłucia do naczyń krwionośnych, kroplówki) i inne konieczne leczenie przed, w czasie i po zabiegu. Zgadzam się na uzasadnione medycznie zmiany lub rozszerzenie postępowania anestezjologicznego, w tym zmianę sposobu znieczulania.

ZNIECZULENIE OGÓLNE W STOMATOLOGII

Znieczulenie ogólne stosowane jest w warunkach gabinetu stomatologicznego dużo rzadziej, niż znieczulenie miejscowe. Wiąże się ono, bowiem ze znacznie większym ryzykiem wystąpienia powikłań, choć zdarzają się one stosunkowa rzadko.

Po raz pierwszy znieczulenie ogólne w stomatologii zastosował amerykański dentysta Horacy Wells w roku 1844 do usunięcia zęba. Z początku środki znieczulające wykazywały więcej powikłań niż efektu znieczulenia. Obecnie stosowane preparaty do znieczulenia ogólnego nie wywołują prawie żadnych efektów ubocznych.

W stomatologii od początku lat 70. liczba znieczuleń ogólnych w gabinecie stomatologicznym znacznie zmalała, za sprawą rozpowszechnienia znieczulenia miejscowego. Trzeba przyznać, że do zabiegów stomatologicznych wykonywanych w gabinecie prawie w większości przypadków wystarcza zastosowanie środka miejscowo znieczulającego. Mamy jednak czasem do czynienia z warunkami, w których tylko narkoza daje możliwość przeprowadzenia leczenia.

Wskazaniami do znieczulenia ogólnego są:

 • alergia na środki znieczulenia miejscowego,
 • osoby z niedorozwojem umysłowym lub chorzy psychicznie, z którymi nie możliwa jest współpraca podczas leczenia,
 • dzieci, u których występuje strach przed leczeniem – mimo przygotowania psychicznego i farmakologicznego,
 • zabiegi wymagające dużych dawek środków znieczulających miejscowo (np. mnogie ekstrakcje zębów),
 • ostre stany zapalne (ropień okołoszczękowy, ropowica twarzy), w których znieczulenie miejscowe jest nieskuteczne.

Narkoza czyli znieczulenie ogólne:

Narkoza (znieczulenie ogólne, uśpienie) jest czasowym wyłączeniem świadomości. Leki zwykle podawane są dożylnie, przez wkłuta do naczynia krwionośnego kaniulę. Na twarz pacjenta zakładana jest maseczka, a przez nią podawany tlen.

Aktualnie używane do znieczulenia ogólnego leki i sprzęt są bardzo bezpieczne dla chorych, tym niemniej sama metoda znieczulenia niesie w sobie możliwość powikłań. Do najbardziej banalnych należy parogodzinna czy parodniowa chrypka i suchy kaszl, który jest następstwem intubacji i zwykle mija bezpowrotnie. Inne powikłania to: długotrwała senność, zbyt płytki oddech, spadki bądź wzrosty ciśnienia tętniczego, zaburzenia pracy serca. Istnieje również możliwość – na szczęście bardzo rzadka, w granicach ułamków procentu – nieprawidłowej reakcji na użyte leki lub niemożliwość wprowadzenia rurki do krtani. W sporadycznych wypadkach znieczulenie ogólne może zakończyć się śmiercią chorego z wyżej wymienionych powodów.